dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an AN 7 T28 mien phi,tai lieu AN 7 T28 mien phi,bai giang AN 7 T28 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/30/2015 10:12:17 PM
Filesize: 0.43 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Tuần 29
Tiết 28
Ôn tập bài hát : CA – CHIU – SA
Tập đọc nhạc : TĐN số 8Ngày soạn : 07/03/2015
Ngày dạy :19/03/2015
MỤC TIÊU
Kiến thức : HS hát đúng giai điệu, lời cca của bài “Ca-chiu-sa”. Biết hát kết hợp gõ đệm. Biết trình bày bài hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca ...
- HS biết bài TĐN số 8 – “Chú chim nhỏ dễ thương” là nhạc Pháp. Nói đúng tên nốt nhạc, đọc đúng giai điệu, ghép lời ca kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.
Kĩ năng :
Luyện hát tập thể, song ca, tốp ca và đọc nhạc.
Thái độ:
Có ý thức ôn tập và chuẩn bị bài mới tốt
CHUẨN BỊ
Giáo viên : Đàn ,ôn bài hát
Học sinh : Sgk lớp 7, bút ,vở
Phương pháp : Thực hành , trực quan……
TIẾN TRINH LÊN LỚP
Ổn định lớp : Kiểm tra sĩ số.
Lớp 7A1………………………………….Lớp 7A4………………………………
Lớp 7A2…………………………………Lớp 7A5………………………………
Lớp 7A3……………………………….. ..Lớp 7A6……………………………………
Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra trong khi ôn
Bài mới : Tập đọc nhạc số 8
HĐ của GV
 Nội Dung
HĐ của HS


GV ghi bảng
GV hướng dẫn
GV đàn

GV điều khiển

GV kiểm traGV ghi bảngGV Ghi bảng và hỏiGV hướng dẫn
GV hướng dẫnGV hướng dẫn
GV đàn mẫu
GV hướng dẫn tập tập

GV hướng dẫn


GV yêu cầuGV điều khiển


GV chỉ định
Nội dung 1
Ôn hát : “ Ca-chiu-sa”
Luyện thanh (luyện giọng)
Nghe lại bài hát một lần.
Đệm hát cả lớp một lần.
Một nhóm hát lời 1 câu 1 -2, câu 3-4 cả lớp hát sang lời hai đổi lại.
Kiểm tra: Tinh thần xung phong hoạc gọi nhóm 4 lên thể hiện bài hát.

Nội dung 2
Tập đọc nhạc :TĐN số 8
Chú chim nhỏ dễ thương
Nhạc : Pháp
Lời việt : Hoàng Anh
Tìm hiểu và nhận xét bài đọc.
Bài TĐN được viết ở nhịp mấy ? – nhịp 4/4
Về cao độ có các nốt nào ?
Đô – Rê – Mi – pha – Son – La ( có nốt son thấp)
Trường độ có các hình nốt nào ?
/ / / / /
Trong bài có sử dụng dấu quay lại.
Đọc tên nốt
Bài đọc chia làm 4 câu.
Câu 1 : lại………..này.
Câu 2 : lại……......thương
Câu 3 : mời………lừng.
Câu 4 : còn lại
Luyện cao độ.
/
Luyện trường độ.
/
Tập đọc từng câu.
Đàn mẫu
Tiến hành tập từng câu.
Đàn cho HS nghe mỗi câu 2 lần sau đó bắt nhịp cho học sinh tập theo tiếng đàn.
Chú ý hướng dẫn cho học sinh đọc đúng chỗ đảo phách .
/

Tập tương tự các câu còn lại theo lối moc xích.
Đọc hoàn chỉnh cả bài.
Tập đọc kết hợp vỗ tay theo phách .
Tập đọc vỗ tay theo tiết tấu.
Ghép lời ca.
Chia lớp làm 2 nhóm :
+ nhóm 1 : đọc nhạc
+ nhóm 2 : hát lời và ngược lại.
Gọi một em đứng tại chỗ đọc bài và ghép lời.

Ghi bài
HS thực hiện
Nghe
HS Thực hiện
HS thực hiện

HS trình bàyHS ghi bài
HS trả lờiChú ý và ghi bài
HS thực hiệnHS thực hiện
HS nghe
HS tập theo hướng dẫn của giáo viên.
HS tập


HS thực hiệnHS thực hiện


HS trình bày

4. Cũng cố : Chốt lại nội dung bài học. đàn và bát nhịp cho học sinh đọc và ghép lời bài dọc nhạc số 8.
5. Nhận xét , dặn dò : Nhác các em về nhà tập đọc bài TĐN số 8 thật nhiều ,xem trước bài mới tiết sau học.
Rút kinh nghiệm:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………