dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an AN 8 T23 mien phi,tai lieu AN 8 T23 mien phi,bai giang AN 8 T23 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/11/2015 2:54:24 AM
Filesize: 0.21 M
Download count: 2
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
TUẦN 24
TIẾT 23
Ôn hát : NỔI TRỐNG LÊN CÁC BẠN ƠI !
Tập đọc nhạc : TĐN SỐ 6
Ngày soạn : 18/01/2015
Ngày dạy : 26/01/2015
MỤC TIÊU :
Kiến thức :- HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài hát “Nổi trống lên các bạn ơi!”. Biết hát kết hợp gõ đệm. Biết trình bày bài hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca ...
- HS biết bài TĐN số 6 – “Chỉ có một trên đời” nhạc của Trương Quang Lục, lời dựa theo ý thơ Liên Xô (cũ), được viết ở nhịp 6/8. nói đúng tên nốt nhạc, đọc đúng giai điệu, ghép lời ca kết hợp gõ đệm.
Kỹ năng : - Luyện đọc nhạc, qua bài TĐN biết rõ hơn về nhịp 6/8.
- Tập hát đuổi ở đoạn 2 và gõ tiết tấu ở đoạn 1, câu kết của bài hát “Nổi trống lên các bạn ơi!”
Thái độ : GD lòng yêu thương, quý trọng và hiếu nghĩa với cha mẹ
CHUẨN BỊ :
Đối với GV :
- Nhạc cụ ( đàn organ )
- Đàn và đọc nhạc bài tập đọc nhạc số 6
- Chép bài tập đọc nhạc vào bảng phụ
Đối với HS :
Chuẩn bị bài tập đọc nhạc số 6 ( chép bài và ghi tên nốt )
Phương pháp : Trực quan, thực hành, vấn đáp
TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
Ổn định – kiểm tra sĩ số.
Lớp 8A1……………………………….Lớp 8A4……………………………..
Lớp 8A2……………………………….Lớp 8A5……………………………..
Lớp 8A3……………………………….Lớp 8A6……………………………..
Kiểm tra bài cũ ( trong lúc ôn )
Bài mới : Tập đọc nhạc số 7

HĐ của GV
NỘI DUNG
HĐ của HS


GV ghi bảng

GV đànGV hướng dẫn và
đàn
GV quan sát

GV kiểm tra
GV giới thiệu và ghi bảng


GV hỏi, ghi bảng và treo bảng phụ

GV đàn


GV hướng dẫn


GV hướng dẫn
GV chỉ định
GV hướng dẫn
GV đàn mẫu

GV hướng dẫn
GV đàn

GV yêu cầu

GV yêu cầu

GV yêu cầu


GV hướng dẫn
Nội dung 1:
Ôn hát
Nổi trống lên cc bạn ơi !
+ Luyện thanh – khởi động giọng

+ Cả lớp cùng trình bày bài hát lần một.
+ Lần 2 : hướng dẫn HS hát bè đuổi ở đoạn 2 của bài hát.
+ Yêu cầu mỗi dãy trình bày bài hát một lần kết hợp vỗ đệm.
+ Gọi học sinh xung phong kiểm tra theo các hình thức đơn ca,song ca, tốp ca,…
- Giáo viên nhận xét, cho điểm

Nội dung 2 :
2. Tập đọc nhạc
Trích “ Chỉ có một trên đời”
Nhạc : Trương Quang Lục
Lời : Dựa theo ý thơ của Nga
* Tìm hiểu và nhận xét bài đọc.
+ Bài nhạc viết ở giọng gì ? giọng đô trưởng
+ Viết ở nhịp mấy ? nhịp 6/ 8
* Luyện đọc gam đô trưởng ( gam rãi, gam trụ )

* Luyện tiết tấu

* Tập đọc nhạc từng câu
+ Đọc tên nốt
+ Chia câu : Bài gồm có mấy câu ? 4 câu
+ Đàn mẫu
+ Tập đọc từng câu:
* Lưu ý : Nhịp 1- 2 và 5 – 6 có giai điệu giống nhau
- Giáo viên đàn giai điệu mỗi câu 2 lần, lần thứ 3 yêu cầu học sinh đọc cùng với tiếng đàn.
- Mỗi câu tập từ 2 đến 3 lần
- Tiến hành tập các câu theo lối móc xích cho đến hết bài.

Yêu cầu học sinh đọc cả bài kết hợp gõ phách
- Mỗi dãy đọc một lần
Ghép lời bài hát : Cả lớp cùng hát, sau đó nửa lớp hát lời nửa lớp đọc nhạc – đổi lại
Tập đọc nhạc và hát lời hoàn chỉnh : Cả lớp cùng đọc nhạc, sau đó hát lời kết hợp gõ phách.
( chú ý thể hiện rõ trọng âm )

HS ghi bài

HS luyện thanhHS thực hiện

HS thực hiện

HS thực hiện
HS ghi bàiHS quan sát bảng trả lời và ghi bài

HS đọc gam


HS luyện tiết tấuHS đọc
HS chú ý
HS nghe

HS nghe và tập đọc

HS thực hiện

HS thực hiện

HS thực hiện


HS thực hiện


 4. Củng cố :
Yêu cầu mỗi tổ đọc nhạc 1 câu, sau đó cả lớp cùng hát lời
Nửa lớp đọc nhạc câu 1, 3 ; nửa lớp