dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an AN 9 T5 mien phi,tai lieu AN 9 T5 mien phi,bai giang AN 9 T5 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/15/2015 9:52:54 PM
Filesize: 0.76 M
Download count: 2
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
TUẦN 24
TIẾT 5
Ôn hát : NỤ CƯỜI
Tập đọc nhạc : GIỌNG MI THỨ-TĐN SỐ 2

Ngày soạn :18/ 01/2015
Ngày dạy: 26/01/2015
I.MỤC TIÊU :
Kiến thức : HS hát đúng giai điệu, lời ca của bài Nụ cười. Biết hát kết hợp gõ đệm. Biết trình bày bài hát theo hình thức đơn ca, song ca, tốp ca,….
- HS biết công thức cấu tạo của giọng Mi thứ
- HS biết bài TĐN số 2- Nghệ sĩ với cây đàn là nhạc Nga, được viết ở giọng Mi thứ, nhịp 3/4. Nói đúng tên nốt nhạc, đọc đúng tên nốt nhạc ,ghép lời ca, kết hợp gõ đệm hoặc đánh nhịp.
Kỹ năng : HS có kĩ năng hát đúng lời ca, giai điệu bài hát, rõ lời và hát diễn cảm.
- Đọc đúng tên nốt, đúng giai điệu bài TĐN số 2.
Thái độ : Thông qua bài hát giáo dục HS tình yêu mái trường, tình cảm gắn bó với và bạn bè, tôn trọng nền văn hóa nước bạn.
II.CHUẨN BỊ:
Giáo viên: Đàn organ,
Học sinh : Chuẩn bị trước bài TĐN số 2 ở nhà.
Phương pháp : Thực hành , cũng cố ,kiểm tra , diễn giảng…
III.TIẾN TRINH LÊN LỚP :
Ổn định – kiểm tra sĩ số
Lớp : 9A1………………………………….
Lớp : 9A2………………………………….
Kiểm tra bài cũ ( trong lúc ôn )
Bài mới : Tập đọc nhạc số 2
HĐ của GV
NỘI DUNG
HĐ của HS


Ghi bài lên bảng
Hướng dẫn HS luyện thanh

Đàn và bát nhịp cho HS hát
Sửa chỗ hát sai của HS
Yêu cầu
Hướng dẫn


Kiểm traGhi bảng

Hỏi

Yêu cầu HS trả lời
Ghi bảng

Giới thiệu diễn giảng

Ghi bảng

Hỏi
Yêu cầu HS trả lời và ghi bảng
Giới thiệu phần chùm 3 móc đơn
Đệm đàn và hướng dẫn

Hướng dẫn làm mẫu

Ghi bảng
Chỉ định
Hướng dẫn

Đàn
Hướng dẫn chi tiết để tập cho tốt

Làm mẫu nhấn mạnh
Hướng dẫn tương tự
Yêu cầu

Chỉ định
Đàn, làm mẫu và yêu cầu
Nội dung 1
Ôn hát : Nụ cười
- Luyện thanh với thang âm “na”
/
- HS trình bày bài hát lần 1.

- GV sửa một số chỗ hát sai hướng dẫn HS hát lại cho đúng.
- HS trình bày bài hát lần 2 kết hợp gõ đệm.
- Hát theo nhóm : Lần 1 Nhóm 1 hát đoạn a, đoạn b cả lớp hát và đổi lại lần 2 cho nhóm 2 hát đoạn a, đoạn b cả lớp hát.
- Gọi HS trình bày bài hát với các hình thức đơn ca, song ca, tốp ca, ….

Nội dung 2
Tập đọc nhạc : Giọng Mi thứ - TĐN số 2
a. Giọng Mi thứ
Hỏi: Thế nào là giọng Mi thứ ? dấu hiệu nhận biết giọng Mi thứ ?
HS trả lời :
- Khái niệm : Giọng Mi thứ là giọng có âm chủ là nốt Mi, hóa biểu có một dấu thăng( pha thăng) kết thúc cũng là nốt Mi.
+ Giọng Mi thứ tự nhiên:
/
+ Giọng Mi thứ hòa thanh có bậc VII tăng lên nửa cung.
/
b. Tập đọc nhạc : TĐN số 2
Nghệ sĩ với cây đàn
( Trích bài hát trong phim Tiếng hát trái tim)
/
* Nhận xét TĐN số 2
Hỏi : Bài đọc viết ở nhịp mấy ? giọng gì ? vì sao ?
- Viết ở nhịp 3/ 4, giọng Mi thứ hòa thanh.
- Trong bài có dung chum 3 móc đơn :


* Đọc cao độ Gam Mi thứ hòa thanh
/
* Gõ tiết tấu :

* đọc :
- Gọi HS đọc tên nốt
- Chia câu : gồm 4 câu
- Đàn mẫu
- Hướng dẫn tập từng câu
+ Mỗi câu GV đàn mẫu cho học sinh nghe hai lần,
Yêu cầu HS chú ý nghe-nhìn-nhẩm theo tiếng đàn. Lần 3 đàn và bắt nhịp cho HS đọc theo tiếng đàn 2 lần.
+ Chú ý hướng dẫn kĩ chỗ có chùm 3 móc đơn cho HS thực hiện cho đúng.
+ Tập tương tự như vậy với các câu còn lại theo lối móc xích.
+ Yêu cầu HS đọc hoàn chỉnh cả bài 2 lần.
+ Yêu cầu từng tổ đọc nhạc.
+ Gọi 1 em HS đọc nhạc
+ Cả lớp đọc lại bài đọc nhạc kết hợp gõ đệm.
+ Cả lớp đọc nhạc và sau đó ghép lời.