dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an AN 9 T7 mien phi,tai lieu AN 9 T7 mien phi,bai giang AN 9 T7 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/15/2015 9:54:22 PM
Filesize: 0.05 M
Download count: 2
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
TUẦN 27
TIẾT 7
ÔN TẬP GIỮA KÌ
Ngày soạn : 04 /02 / 2015
Ngày : 12 / 02 / 2015
Mục tiêu :
Học sinh ôn tập những kiến thức đã học để hát và đọc nhạc thuần thục hơn
Ôn bài hát, bài tập đọc nhạc, nhạc lý, âm nhạc thường thức….
Học sinh thực hành một số bài tập về quãng và hợp âm được tốt hơn
Phương pháp : Thực hành, vấn đáp
Chuẩn bị :
Nhạc cụ ( đàn organ )
Đàn, hát, đọc nhạc những bài đã dạy cho học sinh
Một số bài tập về quãng và hợp âm
Tiến trình lên lớp :
Ổn định – kiểm tra sĩ số
Kiểm tra 15 phút
Quãng là gì ? Quãng có những tính chất nào ?
Hợp âm là gì ? có mấy loại hợp âm ?
Dấu hiệu nhận biết giọng son trưởng, giọng mi thứ ?
Bài mới ( ôn tập )

HĐ của GV
NỘI DUNG
HĐ của HS


GV ghi bảng
GV hướng dẫn và đàn
GV hướng dẫn và đàn

GV chỉ định

GV ghi bảngGV hướng dẫn và đànGV đàn


GV chỉ định


GV ghi bảng

GV hỏi


GV hướng dẫn

GV ghi bảng
GV hỏi
GV yêu cầu

GV hướng dẫn
Nội dung 1 :
Ôn hát
Ôn hai bài hát đã học
+ Bóng dáng một ngôi trường
+ Nụ cười
* Trình bày bài “ Bóng dáng một ngôi trường” theo cách hát đối đáp và hòa giọng
- Lần 1 : Cả lớp cùng hát
- Lần 2 : Đoạn a : Hát đối đáp
Đoạn b : Hát hòa giọng
* Trình bày bài ‘ Nụ cười”
- Lời 1 : Cả lớp hòa giọng
- Lời 2 : 1 HS lĩnh xướng đoạn a, cả lớp hòa giọng đoạn b
* Chỉ định một vài học sinh hát lại ( đơn ca, song ca….)
* HS thực hiện tốt, giáo viên tuyên dương và cho điểm
Nội dung 2 :
Ôn tập đọc nhạc
+ Bài tập đọc nhạc số 1 “ Cây sáo”
+ Bài tập đọc nhạc số 2 “ Nghệ sĩ với cây đàn”
Tập đọc nhạc và hát lời từng bài, mỗi bài trình bày 2
lần . – Lần 1: Cả lớp cùng đọc nhạc, hát lời
Lần 2 : Nửa lớp đọc nhạc, nửa lớp hát lời
* Đàn giai điệu vài nốt nhạc đầu của một câu bất kỳ trong hai bài tập đọc nhạc, yêu cầu học sinh nhận biết
- Gọi vài nhóm đọc nhạc và hát lời
Nội dung 3 :
3. Ôn nhạc lý
+ Sơ lược về quãng
- Cho âm gốc là nốt rê, hãy tìm âm ngọn để có quãng 3, quãng 5, quãng 7
( Tương tự yêu cầu học sinh thực hiện với nốt pha, la )
- Yêu cầu học sinh xác định một vài quãng trong bài tập đọc nhạc số 1 và số 2
+ Sơ lược về hợp âm
- Hợp âm là gì ? có mấy loại hợp âm ?
- Cho âm 1 là nốt mi, hãy viết tiếp hợp âm 3, hợp âm 7
- Cho âm 1 là nốt son, hãy viết tiếp hợp âm 3, h. âm 7
* Thi viết hợp âm : mỗi tổ cử 1 học sinh lên bảng, trong thời gian 1 phút viết được bao nhiêu hợp âm.
( Giáo viên nhận xét, cho điểm để động viên các em )

HS ghi bài
HS hát

HS hát


HS thực hiện

HS ghi bàiHS đọc nhạc, hát lờiHS nghe và

HS thực hiện


HS ghi bài

HS trả lời


HS thực hiện

HS ghi bài
HS trả lời
HS thực hiện

HS thực hiện


Củng cố ,Nhận xét, dặn dò :
Động viên, khích lệ học sinh
Nhắc các em oÂn thật kỹ các bài hát, bài tập đọc nhạc học
Chuẩn bị tuần sau kiểm tra một tiết ( tra lí thuyết 10 phút, sau đó kiểm tra thực hành )
Rút kinh nghiệm ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………