dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an AN 9 T8 mien phi,tai lieu AN 9 T8 mien phi,bai giang AN 9 T8 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/15/2015 9:54:56 PM
Filesize: 0.02 M
Download count: 2
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

TUẦN 27
TIẾT 8
KIỂM TRA 1 TIẾT
Ngày soạn : 08/02/2015
Ngày kiểm tra : 04/03/2015
MỤC TIÊU :
Kiến thức : Học sinh hát đúng giai điệu, lời ca các bài hát Bóng dáng một ngôi trường, Nụ cười.
Kĩ năng : Kĩ năng điều khiển theo nhóm , kĩ năng thực hiện và biểu diễn bài hát theo nhóm .
Thái độ: Qua kiểm tra các em biết được năng lực học tập của mình, yêu thích âm nhạc và có tinh thần đoàn kết hơn trong lớp cũng như ngoài đời.
CHUẨN BỊ :
Giáo viên : Đàn organ, sổ điểm, các phiếu bài hát và câu hỏi phụ.
Học sinh : Chuẩn bị nhóm ,đặt tên nhóm và học thuộc bài hát.
Phương pháp: Thực hành.
TIẾN TRÌNH LÊN LỚP :
Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số
Lớp 9A1……………………………….
Lớp 9A2……………………………….
Kiểm tra 1 tiết :

HĐ của GV
NỘI DUNG
HĐ của HS


GV ghi bảng
GV phổ biến
GV tiến hành kiểm tra

GV nhận xét và cho điểm

Kiểm Tra 1 tiết
Phổ biến cách thức kiểm tra
Lớp chia làm các nhóm nhỏ mỗi nhóm 3 em (tự chọn)
Mỗi nhóm đặt một cái tên. Có nhóm trưởng.
Các nhóm trưởng lên bốc thăm 1 trong 2 bài hát đã ôn.
Bóng dáng một ngôi trường
Nụ cười
Hát tốt ,có kết hợp với các động tác đơn giản và trả lời được câu hỏi phụ sẽ được điểm tối đa ( điểm tốt ).
Thiếu một trong các yêu cầu trên sẽ bị trừ điểm.
Kiểm tra :
Gọi bất kì từng nhóm một lên thực hiện. Sau đó kiểm tra lần lượt hết nhóm .
Nhóm thực hiện xong lớp nhận xét ,thông qua đó GV nhận xét và cho điểm.


HS chú ý
HS nghe và nắm nội dung kiểm tra


HS thực hiện


HS nghe rút kinh nghiệm


Cũng cố : Không thực hiện
Nhận xét , dặn dò: Nhận xét buổi kiểm tra hôm nay, tuyên dương khích lệ các nhóm thực hiện tốt , phê bình nhắc nhở các nhóm thực hiện chưa được tốt ,yêu cầu các em tiếp tục phấn đấu ,ôn bài để có kết quả cao hơn trong kì thi kết thúc năm học sắp tới. Về nhà yêu cầu các em xem trước bài mới để tiết sau học.
Rút kinh nghiệm :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………