dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an bài 29 lớp 8 mien phi,tai lieu bài 29 lớp 8 mien phi,bai giang bài 29 lớp 8 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/1/2015 7:56:29 AM
Filesize: 0.33 M
Download count: 2
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
SV: Lê Thị Bích Huệ
Lớp: 8/5
GVHD: Nguyễn Văn Lực
Ngày dạy: 31/3/2015

29: Tiết 47:

CHÍNH SÁCH KHAI THÁC THUỘC ĐỊA CỦA THỰC DÂN PHÁP VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI Ở VIỆT NAM (TT)

I/ Mục tiêu bài học:
1/ Kiến thức: HS cần đạt được:
Những chuyển biến về xã hội, sự ra đời các giai cấp, tầng lớp mới: công nhân, tư sản dân tộc và tư sản mại bản.
Xã hội Việt Nam thay đổi sẽ dẫn đến nội dung, tính chất cách mạng thay đổi.
Xu hướng cách mạng mới – xu hướng cách mạng dân chủ tư sản đã xuất hiện trong phong trào cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam.
2/ Kĩ năng:
Rèn luyện kĩ năng nhận xét, tổng hợp, đánh giá các sự kiện lịch sử.
Biết sử dụng những tranh ảnh lịch sử để minh họa cho những sự kiện điển hình.
3/ Thái độ:
Giáo dục cho học sinh hiểu rõ thái độ chính trị của từng giai cấp, tầng lớp trong cách mạng.
Trân trọng lòng yêu nước của các sĩ phu đầu thế kỉ XX quyết tâm vận động cách mạng Việt Nam đi theo xu hướng mới.
II/ Phương tiện dạy học:
Tranh ảnh lịch sử và đời sống của các giai cấp trong xã hội, bộ mặt nông thôn và thành thị.
III/ Tiến trình dạy học:
1/ Ổn định lớp:(1’)
2/ Kiểm tra bài cũ: (3’)
? Trình bày về chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất của Pháp ( kinh tế, văn hóa, giáo dục)?Mục đích?
3/ Bài mới:
a/ Giới thiệu bài mới (1’): Dưới tác động của chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp, xã hội Việt Nam có nhiều biến đổi. Bên cạnh những giai cấp cũ không ngừng biến đổi là các giai cấp mới ra đời, nội dung và tính chất cách mạng Việt Nam có những thay đổi nhất định, một xu hướng cách mạng mới – xu hướng cách mạng dân chủ tư sản đã xuất hiện trong phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam. Hôm nay, chúng ta tìm hiểu:II. Những biến đổi về xã hội Việt Nam.


b/ Bài mới:

Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung cơ bản

Hoạt động 1: HS đọc SGK (13’)


1/ Các vùng nông thôn:
? Dưới sự tác động của chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất, giai cấp phong kiến Việt Nam phát triển như thế nào?
HS trả lời và nhận xét.
GV nhận xét, bổ sung:
+ Giai cấp địa chủ phong kiến ngày càng đông.
+ Đa phần đã đầu hàng làm tay sai cho thực dân Pháp.
+ Một bộ phận nhỏ có tinh thần yêu nước. ( Trương Định rút gươm tự sát để bảo toàn khí tiết, Nguyễn Tri Phương, Hoàng diệu thắt cổ tự tử để bảo toàn khí tiết…)
? Tại sao giai cấp địa chủ phong kiến ngày càng đông?
HS trả lời và nhận xét.
GV bổ sung: giai cấp địa chủ đã đầu hàng, làm tay sai cho Pháp.Mua quan bán chức, Pháp không thể với tay xuống được những làng xã bởi vì không thông thạo đường đi chính vì thế Pháp để giai cấp địa chủ cai quản những làng xã như cánh tay dài của Pháp.

GV cho HS quan sát hình 99 SGK.
? Quan sát hình ảnh em thấy người nông dân Việt Nam đang làm gì?
HS trả lời : Kéo cày
GV nhận xét: Nông dân Việt Nam kéo cày thay trâu.
? Tại sao họ phải kéo cày thay trâu?
HS trả lời và nhận xét.
GV nhận xét: Thực dân Pháp coi mạng người dân ta như con trâu, làm lùng vất vả.
? Vì sao người nông dân phải lao động vất vả như vậy nhưng vẫn bị đói?
HS trả lời và nhận xét.
GV nhận xét: Thực dân Pháp bóc lột.
? Em có nhận xét gì về đời sống của người nông dân Việt Nam lúc bấy giờ?
HS trả lời và nhận xét.
GV nhận xét: Ngày càng bị bần cùng hóa, sống cơ cực, không lối thoát.

?Em có nhận xét gì về nông dân thuộc thời Pháp và nông dân hiện nay?
HS trả lời và nhận xét.
GV nhận xét: Nông dân thời thuộc Pháp có đời sống khổ cực, lao động vất vả, điều kiện thiếu thốn, bị thực dân Pháp bóc lột hết sức nặng nề, công cụ thô sơ lạc hậu, lấy sức người để cày ruộng. Nông dân ngày nay thì đời sống thoải mái hơn, điều kiện sống tốt, không bị ai