dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Bài giảng điện tử mien phi,tai lieu Bài giảng điện tử mien phi,bai giang Bài giảng điện tử mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/29/2015 9:53:59 PM
Filesize: 0.26 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Ngày soạn: 4/01/2014 Ngày giảng: 06/01/2014
Chương III : PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN
Tuần 20: tiết 41: §1. MỞ ĐẦU VỀ PHƯƠNG TRÌNH

I. MỤC TIÊU :
-Kiến thức: HS hiểu khái niệm phương trình và các thuật ngữ như : vế phải, vế trái, nghiệm của phương trình, tập nghiệm của phương trình. HS hiểu và biết cách sử dụng các thuật ngữ cần thiết để diễn đạt bài giải phương trình, hiểu khái niệm hai phương trình tương đương.
-Kĩ năng: biết cách kiểm tra một giá trị của ẩn có phải là nghiệm của pt hay không, nhận biết được hai phương trình có tương đương hay không.
- Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận, phát triển tư duy.
II. CHUẨN BỊ :
- GV : Thước thẳng, bảng phụ (ghi ?4, bài tập 4)
- HS : Xem lại các bài toán dạng tìm x; bảng phụ nhóm, bút dạ.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC :
1. Ổn định lớp 8A: .............
2. tra bài cũ: Kết hợp trong giờ
3. Nội dung bài học:
NỘI DUNG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS

1. Phương trình một ẩn :
+ Một phương trình với ẩn x có dạng A(x) = B(x), trong đó vế trái A(x) và vế phải B(x) là hai biểu thức của cùng một biến x.
Ví du ï: 3x -5= x là pt với ẩn x
2t – 1 = 3(2 – t) + 5 là pt với ẩn t.


+ Giá trị của ẩn x mãn (hay nghiệm đúng) phương trình gọi là nghiệm của phương trình đó.


Chú ý:
a) Hệ thức x = m cũng là một phương trình với nghiệm duy nhất là m.
b) Một pt có thể có 1, 2, 3… nghiệm cũng có thể không có nghiệm (vô nghiệm) hoặc có vô số nghiệm.
Ví dụ : pt x2 = 1 có 2 nghiệm là x = 1 và x = -1
pt x2 = -1 vô nghiệm
- Ghi bảng bài toán : “Tìm x biết 2x +5 = 3(x –1) +2”
Giới thiệu : đây là một phương trình với ẩn số x. Gồm hai vế : vế trái là 2x+5, vế phải là 3(x-1) +2. Hai vế của pt này cùng chứa một biến x, đó là phương trình một ẩn.
- GV giới thiệu dạng tổng quát
- Hãy cho ví dụ khác, chỉ ra vế trái, vế phải của phương trình ?
- Nêu ?1 cho HS thực hiện

- Cho HS thực hiện tiếp ?2
- Khi x = 6, giá trị 2 vế của pt bằng nhau, ta nói x = 6 thoả mãn hay nghiệm đúng pt đã cho x = 6 là một nghiệm của pt.
- Yêu cầu HS làm tiếp ?3
- Gọi hai HS lên bảng
- Từ ?3 , GV giới thiệu chú ý :
* Hệ thức x = m cũng là một pt, phương trình này có 1 nghiệm duy nhất là m (m là một số …)
* Một phương trình có thể có bao nhiêu nghiệm?
- GV giới thiệu và cho ví dụ- HS nghe GV giới thiệu- Nhắc lại khái niệm tổng quát của pt và ghi vào vở
- HS cho ví dụ …

- Đứng tại chỗ nêu ví dụ phương trình ẩn y, ẩn u …
- HS tính :
VT = 2.6 +5 = 17
VP = 3(6 –1) +2 = 17
- Nhận xét : khi x = 6, giá trị hai vế của pt bằng nhau.
- HS thực hiện ?3 vào vở
- 2 HS làm ở bảng
a) x = -2
VT = 2(-2 +2) – 7 = -7
VP = 3 – (–2) = 5
( x = -2 không thoã mãn ptrình
b) x = 2
VT = 2(2+2) –7 = 1
VP = 3 –2 = 1
( x = 2 thoả mãn ptrình

- HS ghi ví dụ vào tập

2. Giải phương trình :
Giải phương trình là tìm tất cả các nghiệm (hay tập nghiệm) của phương trình đó.
Tập nghiệm của pt kí hiệu là S
Vd : ptrình x = 2 có
S = {2}
Ptrình vô nghiệm có
S = (
- GV giới thiệu tập nghiệm và ký hiệu tập nghiệm của ptr.
- Nêu ?4 Cho HS ôn tập cách ghi một tập hợp số.

- Giới thiệu các cách diễn đạt 1 số l�