dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Bài luyện tập 1 mien phi,tai lieu Bài luyện tập 1 mien phi,bai giang Bài luyện tập 1 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/2/2015 7:44:31 PM
Filesize: 0.08 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Tiết 11: bài luyện tập một
Ngày giảng:

Mục tiêu:
1. HS ôn lại một số k/niệm cơ bản của hoá học như: Chất, chất tinh khiết, hỗn hợp, đơn chất, hợp chất, ng/tử, p/tử, ng/tố hoá học.
2. Hiểu thêm được ng/tử là gì? Ng/tử được cấu tạo bởi những loại hạt nàovà đđ của những loại hạt đó .
3. Bước đầu rèn luyện khả năng làm một số bài tập về xác định ng/tố hh dựa vào ng/tử khối.
Củng cố cách tách riêng chất ra khỏi hh
Chuẩn bị : Sơ đồ ng/tử 1 số ng/tố theo mẫu T72 SBS
Phương pháp:
Hoạt động dạy học
I. ổn định lớp:
II.Bài mới:

Hoạt động của GV và HS
Nội dungGV đưa ra sơ đồ câm (SBS-68)

HS thảo luận nhóm 3p - điền tiếp vào ô trống các khái niệm thích hợp

GV đưa ra đáp án hoàn chỉnh (như SGK-29)
GV gọi HS trình bày mối quan hệ giữa các khái niệm trong sơ đồI. Kiến thức cần nhớ:
1. Sơ đồ về mối quan hệ giữa các khái niệm: 7p
2.Tổng kết về chất, ng/tử, phân tử: 10p

Cho HS chơi trò chơi đoán ô chữ:

- Ô chữ gồm 6 hàng ngang và 1 từ chìa khoá gồm các kh/niệm cơ bản về hh

- Luật chơi: Chấm điểm theo nhóm (3 nhóm)
+ Từ hàng ngang : 1đ
+ Từ chìa khoá: 4 đ

- Hàng1: 8chữ cái-Hạt vô cùng nhỏ, trung hoà về điện.
- Hàng2: 6chữ cái-chỉ khái niệm được đ/nghĩa là: gồm nhiều chất trộn lẫn nhau
- Hàng 3: 7chữ cái-Khối lượng ng/tử được tập trung hầu hết ở phần này.
- Hàng4: 8 chữ cái-Hạt cấu tạo nên ng/tử,mang giá trị điện tích -1
- Hàng 5: 6 chữ cái-Hạt cấu tạo nên hạt nhân ng/tử , mang đ/tích +1
- Hàng 6: 8 chữ cái-Từ chỉ tập hợp những ng/tử cùng loại (có cùng số proton)


Từ chìa khoá: Chỉ hạt đại diện cho chất và thể hiện đầy đủ t/c hh của chất
Phân tửGV gọi HS lên bảng chữa bài

HS lên bảng chữa bài

GV tổ chức cho HS nhận xét sửa sai

*


*
*

*


*
*
Đáp án:

N
G
U
Y

N
TH

N
H

P


H
A
T
N
H

N

E
L
E
C
T
R
O
N


P
R
O
T
O
N

N
G
U
Y

N
T
ố


II. Luyện tập: 26p
1/ Bài tập 1.b(3o-SGK)
- Dùng nam châm hút Fe
- H/hợp còn lại : Nhôm và vụn gỗ ta cho vào nước: Nhôm chìm xuống, gỗ nổi lên, ta vớt gỗ lên và tách riêng được các chất

2/ Bài tập 3 (