dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Bài thi năng lực GVG mien phi,tai lieu Bài thi năng lực GVG mien phi,bai giang Bài thi năng lực GVG mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/22/2013 2:18:57 PM
Filesize: 0.10 M
Download count: 38
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
ĐỀ THI KIỂM TRA NĂNG LỰC
GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TIỂU HỌC TRƯỜNG TIỂU HỌC 1 SÔNG ĐỐC
NĂM HỌC 2013 - 2014

Thời gian làm bài : 120 phút
(không kể thời gian phát đề)

ĐIỂM
Chữ kí giám thị 1
Chữ kí giám thị 2
Mã phách

Chữ kí giám khảo 1
Chữ kí giám khảo 2Thí sinh dự thi phải làm tất cả các phần sau:

PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)
Giáo viên dự thi không phải chép lại đề. Đồng ý với phương án nào thì khoanh tròn (O) vào phương án đó (Theo mẫu của Ban Tổ chức) chỉ chọn một phương án mà giáo viên dự thi cho là đúng nhất. Nếu chọn sai có thể chọn lại bằng cách:Chọn ; không chọn ; chọn lại

Câu 1: Những việc làm nào của giáo viên trên lớp trong dạy học theo hướng tích cực là:
a. Giáo viên tổ chức, hướng dẫn các hoạt động của học sinh.
b. Khuyến khích học sinh nêu những ý kiến cá nhân về những vấn đề đang học.
c. Giáo viên khuyến khích học sinh nêu những thắc mắc trong khi nghe giảng và nhận xét bổ sung ý kiến trả lời bổ sung của bạn.
d. Cả 3 ý trên đều đúng .

Câu 2: Anh hay chị hiểu thế nào về Chuẩn kiến thức , kỹ năng trong chương trình Tiểu học?
a. Chuẩn kiến thức, kỹ năng là những kiến thức, kỹ năng được biên soạn tài liệu" Chuẩn kiến thức, kỹ năng"các môn học cho từng khối lớp mà giáo viên chỉ được phép dạy đứng và đủ theo đó..
b. Chuẩn kiến thức, kỹ năng là những môn học, bài học đã được giảm nhẹ cầu về kiến thức, kỹ năng để học sinh dễ dàng đạt được .
c. Chuẩn kiến thức, kỹ năng là là các yêu cầu cơ bản, tối thiểu về kiến thức, kỹ năng cua rmôn học, hoạt động giáo dục mà học sinh cần phải và có thể đạt được .
d. Cả 3 ý trên đều đúng.
Câu 3: Giáo viên thực hiện đổi mới phương pháp dạy học cần?
a. Tăng cường thực hành, vận dụng kiến thức.
b. Phát huy tích cực học tập của học sinh .
c. Chú trọng bồi dưỡng phương pháp tự học cho học sinh .
d. Cả 3 ý trên đều đúng.
Câu 4: Theo Điều 35 - Điều lệ Trường tiểu học Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT, ngày 30/12/2010 của Bộ GD&ĐT, giáo viên có các quyền sau:
a. Được nhà trường tạo điều kiện để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và giáo dục học sinh.
b. Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; được hưởng nguyên lương, phụ cấp và các chế độ khác theo quy định khi được cử đi học. Được bảo vệ nhân phẩm, danh dự.
c. Được hưởng tiền lương, phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp thâm niên và các phụ cấp khác theo quy định của Chính phủ. Được hưởng mọi quyền lợi về vật chất, tinh thần và được chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ theo chế độ, chính sách quy định đối với nhà giáo.
d. Cả 3 ý trên đều đúng.
Câu 5. Hiệu quả đào tạo (tỉ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học sau 5 năm học) của trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 đạt ít nhất là:
a. 98%
b. 95%
c. 90%
d. 97%
Câu 6. Nhận thức của cán bộ quản lí giáo dục và giáo viên tiểu học trong việc đổi mới phương pháp dạy học là:
a. Đổi mới quan niệm về dạy học.
b. Đổi mới quan niệm về người dạy, người học, môi trường giáo dục.
c. Cán bộ quản lí giáo dục các cấp cần hỗ trợ tích cực cho đổi mới phương pháp.
d. Cả 3 ý trên đều đúng.
Câu 7. Theo Thông tư 32/2009/BGD-ĐT ngày 27/10/2009 của Bộ GD&ĐT; các môn học được đánh giá bằng điểm kết hợp với nhận xét gồm:
a. Tiếng việt, Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lí, Đạo đức, Tự nhiên và xã hội, Ngoại ngữ
b. Tiếng việt, Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lí, Ngoại ngữ, Tiếng dân tộc, Tin học.
c. Đạo đức, Tự nhiên và Xã hội, Kĩ Thuật, Mĩ Thuật, Thể dục, Âm nhạc.
d. Cả 3 ý trên đều đúng