dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Bài thực hành 3 mien phi,tai lieu Bài thực hành 3 mien phi,bai giang Bài thực hành 3 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/2/2015 8:03:35 PM
Filesize: 0.04 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Tiết 20 : BàI thực hành 3
Ngày giảng: 15/11

A/ Mục tiêu:
1. HS phân biệt được h/t vật lí và h/t hoá học.
2. Nhận biết được dấu hiệu có p/ư hh xaỷ ra
3. Tiếp tục rèn luyện cho HS những kĩ năng sử dụng dụng cụ, hoá chất trong phòng thí nghiệm.
B/ Chuẩn bị:
Chuẩn bị cho 6 nhóm HS làm t/n, mỗi nhóm gồm:
D/d Natri cacbonat; D/d nước vôI trong; Thuốc tím
1 Giá ống nghiệm; 6 ống tt; ống hút; kẹp gỗ; đèn cồn
C/ Phương pháp: Thực hành, nghiên cứu.
D/ Tiến trình tổ chức giờ học:
I. ổn định lớp:
II. Kiểm tra :
1. Nêu định nghĩa p/ư hoá học, giải thích các khái niệm:chất tham gia, sản phẩm
2. 1 học sinh làm bài 4 (SGK/51)
- Gọi H/s nhận xét – G/v tổng kết

GV: Kiểm tra sự chuẩn bị dụng cụ, hoá chất
GV: - Nêu mục tiêu bài thực hành,
- Các bước tiến hành :
GV hướng dẫn
H/s tiến hành TN
Các nhóm báo cáo kết quả
H/s làm tường trình cá nhân
Rửa dùng cụ và dọn vê sinh
GV hướng dẫn HS làm thí nghiệm 1

GV: Làm mẫu TN 1
HS làm theo hướng dẫn
GV: ? Tại sao tàn đóm đỏ lại bùng cháy (Do có khí oxi sinh ra)
? Tại sao thấy tàn đóm bùng cháy lại đun tiếp (vì phản ứng xảy ra )
?Hiện tượng tàn đóm đỏ không bùng cháy nữa nói lên điều gì
?Vì sao ngừng đun (vì p/ứng đã xảy ra hoàn toàn )

I/ Tiến hành thí nghiệm:

1. Thí nghiệm1: Hoà tan và đun nóng kali pemanganat (thuốc tím )
Cách làm: Chia lượng thuốc tím của mỗi nhóm làm 2 phần:
+ Phần 1: Cho vào ống nghiệm (1) lắc cho tan
+ Phần 2: Bỏ vào ống nghiệm 2; dùng kẹp gỗ kẹp vào 1/3 ống nghiệm và đun nóng; đưa tàn đóm đỏ vào.
Nếu thấy que tàn đóm đỏ bùng cháy thì tiếp tục đun; khi thấy que đóm ko cháy nữa thì ngừng đun, để nguội ống nghiệm


 III. Các hoạt động học tập
Hoạt động của GV và HS
Nội dung


HS : báo cáo kết quảGV : Hướng dẫn hs làm TN2

HS : quan sát hiện tượng ghi vào vở

GV :? Trường hơp nào có xảy ra phản ứng hoá học ( ô2)


GV hướng dẫn HS Nhỏ vài giọt dd Nari cacbonat vào ô1và ô3 đựng nước vôi trong

HS Quan sát hiện tượng ghi vào vở.

? Trường hợp nào có hiện tượng hoá học (ô3)

GV Yêu cầu HS ghi lại PT chữ của p/ứng 1 (ô2); TN2(ô1);(ô3)
GV ? Qua các TN trên đã củng cố được những KT nào ;
Hiện tượng :
- Ô1: Chất rắn tan hết ,dd màu tím
- Ô2 :Chất rắn không tan hết
Quá trình hoà tan thuốc tím ở ô1-> hiện tượng vật lí .
Quá trinh đun nóng thuốc tím ở ống 2là hiện tượng hoá học .(vì sinh ra chất mới là khí O2và chất rắn không hoà tan)
Quá trìng hoà tan 1 phần chất rắn ở ô2 là hiện tượng vật lí

2.Thí nghiệm 2:
a. Hiện tượng
ô1: