dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an bài thực hành 56-57 mien phi,tai lieu bài thực hành 56-57 mien phi,bai giang bài thực hành 56-57 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/31/2015 12:23:48 PM
Filesize: 0.01 M
Download count: 4
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
THỰC HÀNH:
TÌM HIỂU TÌNH HÌNH MÔI TRƯỜNG Ở ĐỊA PHƯƠNG
BÀI TẬP THỰC HÀNH
Bài tập 1:
Bảng 56.1. các nhân tố sinh thái trong môi trường điều tra ô nhiễm


Nhân tố vô sinh

Nhân tố hữu sinh
Hoạt động của con người trong môi trường


Bài tập 2:
Bảng 56.2. điều tra tình hình và mức độ ô nhiễm

Các hình thức ô nhiễm
Mức độ ô nhiễm
(ít/nhiều/rất ô nhiễm)
Nguyên nhân gây ô nhiễm
Đề xuất biện pháp khắc phục


Bài tập 3:
Bảng 56.3. điều tra tác động của con người tới môi trường
Các thành phần của hệ sinh thái hiện tại
Xu hướng biến đổi các thành phần của hệ sinh thái trong thời gian tới
Những hoạt động của con người đã gây nên sự biến đổi hệ sinh thái

Đề xuất biện pháp khắc phục

II- THU HOẠCH:
Tên bài : bài 56-57 : THỰC HÀNH:
TÌM HIỂU TÌNH HÌNH MÔI TRƯỜNG Ở ĐỊA PHƯƠNG

Họ và tên:
Nội dung thu hoạch:

- Nguyên nhân nào dẫn tới ô nhiễm hệ sinh thái đã quan sát? Có cách nào khắc phục được không?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Những hoạt động nào của con người đã gây nên sự biến đổi hệ sinh thái đó? Xu hướng biến đổi hệ sinh thái đó là xấu đi hay tốt lên? Theo em, chúng ta cần làm gì để khắc phục những biến đổi xấu của hệ sinh thái đó?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
- Cảm tưởng của em sau khi học bài thực hành về tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương ? Nhiệm vụ của học sinh đối với công tác phòng chống ô nhiễm là gì ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………