dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Bản ký kết giữa 2 chi đoàn mien phi,tai lieu Bản ký kết giữa 2 chi đoàn mien phi,bai giang Bản ký kết giữa 2 chi đoàn mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/31/2015 1:30:26 PM
Filesize: 0.04 M
Download count: 3
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
ĐOÀN KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

CHI ĐOÀN CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG
CỤM CÔNG NGHIỆP TÂN HỘI


***


Số: -BBKN/ĐTN
Tân Châu, ngày 26 tháng 3 năm 2015


BIÊN BẢN KÝ KẾT NGHĨA
Giữa Chi đoàn Công ty CP Đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Tân Hội
và Chi đoàn Trường THCS Lê Lợi, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

- Căn cứ Nghị quyết Hội nghị Chi đoàn Công ty CP Đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Tân Hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2014 – 2017;
- Căn cứ Chương trình số 01/CTr-ĐTN ngày 05/01/2015 của Chi đoàn Công ty CP Đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Tân Hội về công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2015;
Theo tình hình thực tế về các hoạt động Đoàn của hai đơn vị. Hai đơn vị đã tiến hành thảo luận và đi đến thống nhất.
Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 3 năm 2015, tại Trường THCS Lê Lợi tiến hành ký kết nghĩa, thành phần gồm có:
1. Đơn vị Chi Đoàn Trường THCS Lê Lợi:
- Đồng chí : Ngô Văn Thanh - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Lợi;
- Đồng chí : Lê Đức Anh - Bí thư Chi đoàn.
2. Đơn vị Chi đoàn Công ty CP Đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Tân Hội:
- Đồng chí : Nguyễn Thanh Hải - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty;
- Đồng chí : Nguyễn Duy Tâm - Bí thư Chi đoàn.
Hai bên cùng ký biên bản kết nghĩa giữa Chi đoàn Công ty CP Đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Tân Hội và Chi đoàn Trường THCS Lê Lợi. Hai đơn vị cam kết hỗ trợ nhau trong công tác Đoàn, nhằm góp phần phát triển phong trào Đoàn, Hội của hai đơn vị, cụ thể như sau:
- Tham gia giúp đỡ, đỡ đầu học sinh nghèo hiếu học của Trường THCS Lê Lợi;
- Xây dựng “Quỹ tài năng trẻ’, “Học bổng cho học sinh giỏi cấp tỉnh”;
- Hỗ trợ nhau trong các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao;
- Hỗ trợ trong việc xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch hoạt động Đoàn;
- Chia sẻ kinh nghiệm trong việc xây dựng Chi đoàn vững mạnh xuất sắc; công tác phát triển đoàn viên;
- Hỗ trợ nhau trong việc thực hiện các công trình, phần việc thanh niên.
Hiệu lực của biên bản ký kết nghĩa được tính từ ngày 26 tháng 3 năm 2015. Trong quá trình chỉ đạo thực hiện sẽ có điều chỉnh và bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế của hai đơn vị.
Trên đây là những nội dung ký kết nghĩa giữa hai đơn vị. Hai bên đều thống nhất cam kết sẽ thực hiện tốt những nội dung đã ký kết. Biên bản được ký kết trước sự chứng kiến của đại diện cấp lãnh đạo, đại diện Đoàn viên, Thanh niên của hai đơn vị.
Biên bản được lập thành hai bản, mỗi bên giữ một bản.

CHI ĐOÀN
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG
CỤM CÔNG NGHIỆP TÂN HỘI
BÍ THƯ
CHI ĐOÀN
TRƯỜNG THCS LÊ LỢI
BÍ THƯ

Nguyễn Duy Tâm
Lê Đức Anh