dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Báo cáo kiểm điểm của Bí thư chi bộ trình đại hội mien phi,tai lieu Báo cáo kiểm điểm của Bí thư chi bộ trình đại hội mien phi,bai giang Báo cáo kiểm điểm của Bí thư chi bộ trình đại hội mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/2/2015 10:36:33 PM
Filesize: 0.06 M
Download count: 6
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ THANH HÓA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ
TP. Thanh Hóa, ngày 24 tháng 3 năm 2015

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM
CỦA BÍ THƯ CHI BỘ TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ
KHÓA I, NHIỆM KỲ 2010 -2015

Trong nhiệm kì vừa qua, số lượng học sinh trong địa bàn tỉnh Thanh Hóa ngày càng có biểu hiện co lại, gây khó khăn cho các trường học nói chung và các trường ngoài Công lập nói riêng . Đặc biệt là người dân trong vùng tuyển sinh vốn đã khó khăn về kinh tế thì việc tuyển sinh của Nhà trường càng khó khăn hơn. Nhưng tranh thủ sự quan tâm hỗ trợ của các ban ngành cấp trên, sự đoàn kết thống nhất trong chi bộ, sự đồng lòng của tập thể CB-GV và học sinh. Nên trong nhiệm kỳ qua đã đạt được những kết quả quan trọng, chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên rõ rệt, đặc biệt chất lượng văn hoá và hạnh kiểm. Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, hệ thống chính trị ngày càng được củng cố vững mạnh. Với những đặc điểm như thế:
Bí thư Chi bộ trường tự kiểm điểm công tác chỉ đạo thực hiện nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ I (2010-2015) và phương thức lãnh đạo của Bí thư trong nhiệm kỳ như sau:
Chi bộ Trường THPT Nguyễn Huệ thành lập năm 2011, gồm 3 Đảng viên chính thức, đồng chí Đỗ Đình Tạo - Hiệu trưởng Nhà trường được Chỉ định làm Bí thư lâm thời. Chi bộ tiến hành Đại hội lần thứ nhất năm 2012 bầu đ/c Đỗ Đình Tạo tiếp tục giữ chức Bí thư Chi bộ khóa I, nhiệm kỳ 2010-2015. Như vậy trong suốt nhiệm kỳ Chi bộ không có Phó bí thư, không có ủy viên chi ủy, đó cũng là một trong những khó khăn lớn đối với Chi bộ. Song bản thân Bí thư Chi bộ đã khắc phục khó khăn, lãnh đạo Chi bộ thực hiện nhiệm vụ cụ thể như sau:
I./ Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết của cấp trên và nhiệm vụ chính trị của đơn vị:
1./ Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:
- Trong nhiệm kỳ, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, tỉnh uỷ, huyện ủy Quảng Xương và Thành ủy Thành phố; trong bối cảnh tình hình cả nước và vùng tuyển sinh còn nhiều khó khăn, Bí thư chi bộ đã lãnh đạo chính quyền tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao, đồng thời đã nghiên cứu và một mặt kiến nghị tháo gỡ, mặt khác đã tham mưu đề xuất nhiều ý kiến thiết thực cho Sở giáo dục.
Trong công tác thường xuyên, đổi mới phương thức dạy và học, tiếp tục thực hiện các phong trào và các cuộc vận động của ngành như: “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, "Mỗi Thầy, Cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “ Tích cực xây dựng Trường học thân thiện, học sinh tích cực”
2./ Lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng và hoạt động của các Đoàn thể:
a) Công tác giáo dục chính trị tư tưởng:
Bí thư Chi bộ đã thường xuyên tổ chức cho Đảng viên và cán bộ công nhân viên chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, các nghị quyết và kết luận của Hội nghị Trung ương; tổ chức cho cán bộ Đảng viên tham dự các buổi sinh hoạt chính trị, thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế do Huyện ủy, Thành ủy tổ chức; duy trì đều đặn việc cung cấp sổ tay xây dựng đảng, thông báo nội bộ, thông tin tham khảo cho các chi bộ sử dụng trong sinh hoạt chính trị tư tưởng hàng tháng; chỉ đạo đảng viên quan tâm tìm hiểu tâm tư nguyện vọng, nắm bắt và phản ảnh kịp thời diễn biến tư tưởng của cán bộ , Đảng viên; chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị, kiến thức quản lý nhà nước cho cán bộ, Đảng viên, nhân viên.
b) Xây dựng Đảng về tổ chức:
Đã tập trung triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tự phê bình và phê bình; chỉ đạo xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác, giúp các đang viên nâng cao năng lực lãnh đạo và hiệu quả hoạt động; quan tâm bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho các đồng chí đảng viên; nhắc nhở và thường xuyên kiểm tra việc giới thiệu Đảng viên về sinh hoạt ở nơi cư trú; tổ chức thực hiện tốt việc sưu tra lý lịch chính trị phục vụ công tác cán bộ và phát triển Đảng viên mới.
Bí thư Chi bộ luôn quan tâm đến công tác phát