dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an báo cáo T3 mien phi,tai lieu báo cáo T3 mien phi,bai giang báo cáo T3 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/30/2015 7:12:32 PM
Filesize: 0.04 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
TRƯỜNG TH TÔ VĨNH DIỆN
KHỐI …3……..

BÁO CÁO CÔNG TÁC THÁNG 3/ 2015
(nộp về bộ phận CM trường trước ngày 22 hằng tháng)

I. Số lượng HS: (nếu số lượng không thay đổi thì chỉ ghi cột tổng cộng)

Lớp
Sĩ
số
Nữ
D.tộc
Con
T.B
Mồ
côi
Khuyết
tật
Đội
viên
Tăng
Giảm
Ghi chú
T.số
Nữ
3A
29
19
1
125
3B
28
14
0
25
3C
27
12
3
325
3D
32
14
2
25


T/c
116
59
6
4100

II. Hoạt động dạy-học:
- K.tra hồ sơ : …4 X.loại tốt: 4… Khá: ………… T.bình: ………
- K.tra TD : … 3 X.loại tốt: 3…… Khá: ……………T.bình: ……
- Dự giờ : 16 X.loại tốt: 16…Khá: ……………T.bình: ………
- Thao giảng : 2… X.loại tốt: 2… Khá: ……………T.bình: ………
- Chuyên đề: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………..
Người trình bày:
- Số tiết dạy có sử dụng ĐDDH: …10…… Số ĐDDH làm được: …10……
- Các hoạt động chuyên môn khác (hội giảng, SK-KN, hội thi …):

………………………………………………………………………………………………………………

III. Hoạt động khác:
- Đội TN-SNĐ: … Tham gia đầy đủ các hoạt động đội đề ra
…………………………………………………………………………………………………………
- Hoạt động ngoại khóa:
Tham gia đầy đủ
………………………………………………………………………………………………………………
IV. Những đề xuất với trường:

………………………………………………………………………………………………………………

BMT, ngày 23… tháng 3…năm 2015
Tổ trưởng.


Thị Hiển