dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an báo cáo tháng 3/2015 - Đội - NGLL mien phi,tai lieu báo cáo tháng 3/2015 - Đội - NGLL mien phi,bai giang báo cáo tháng 3/2015 - Đội - NGLL mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/30/2015 4:20:31 PM
Filesize: 0.03 M
Download count: 3
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
PHÒNG GD&ĐT ĐẠI LỘC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH ĐOÀN NGHIÊN Độc lập- Tự do-Hạnh phúc
Số: /BC-ĐN Đại Nghĩa, ngày 30 tháng 3 năm 2015

BÁO CÁO
Kết quả công tác tháng 3/2015

Kính gửi: BGH Trường TH Đoàn Nghiên
Tôi tên là: Đặng Thị Quỳnh Trang
Nhiệm vụ được giao: Công tác Đội - NGLL
Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ của mình, tôi xin báo cáo kết quả cụ thể như sau:
I/ Kết quả thực hiện( nêu những việc làm được, số liệu cụ thể…)
Chào mừng kỉ niệm 74 năm Ngày thành lập Đoàn TNCSHCM (26/3/1931- 26/3/2015).
Hưởng ứng cuộc vận động xây dựng công trình măng non cấp huyện vượt chỉ tiêu giao với 58kg vỏ lon (tương ứng hơn 4.640 vỏ lon), xếp vị thứ 2 trên toàn huyện.
Tổ chức “Ngày hội thiếu nhi khỏe – Tiến bước lên Đoàn” chào mừng Ngày thành lập Đoàn TNCSHCM 26/3.
Tổ chức phát thanh măng non theo định kì.
Tham gia hội thi Viết chữ đẹp cấp huyện tại Trần Tống.
Tham gia hội thi “Trạng nguyên nhỏ tuổi”
Tham gia bóng đá nam tại TH Nguyễn Ngọc Bình
II/ Dự kiến công tác tháng đến:
- Tiếp tục duy trì nề nếp.
- Tổ chức thi kể chuyện đạo đức.
- Kết nạp Đội viên cho nhi đồng khối 3.
- Tham gia Hội khỏe Phù Đổng môn bóng đá mini
TPT ĐỘI HIỆU TRƯỞNGĐặng Quỳnh Trang Lê Bá Thuần