dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Báo cáo tình hình chất lượng Đảng viên tham dự đại hội mien phi,tai lieu Báo cáo tình hình chất lượng Đảng viên tham dự đại hội mien phi,bai giang Báo cáo tình hình chất lượng Đảng viên tham dự đại hội mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/2/2015 10:27:47 PM
Filesize: 0.03 M
Download count: 3
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
BÁO CÁO CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Kính thưa các vị đại biểu khách quí!
kính thưa đại hội!
Được sự phân công của ban tổ chức đại hội sau đây tôi xin thông qua Báo cáo tình hình đảng viên tham dự đại hội:
Tổng số Đảng viên chi bộ 7 đ/c
Tổng số Đảng viên được triệu tập dự đại hội 7đ/c
Trong đó: Đảng viên chính thức 7 Đ/c, dự bị 0 đ/c.
Đảng viên Nữ 3 đ/c,
Đảng viên là người dân tộc 0 đ/c.
Đảng viên có trình độ ĐH là 6 đ/c, trình độ CĐ là 1 đ/c;
lý luận chính trị : Trung cấp 02 đ/c.
Người có nhiều tuổi đảng nhất là 49 năm,
Người có ít tuổi đảng nhất là 2 năm.
Tuổi đại biểu :dưới 30: không có, từ 30=>40 tuổi có 5 đ/c, từ 40=>50 không có, trên 50 tuổi có 02 đ/c. Tuổi trung bình 46
Qua kiểm tra hiện nay có mặt 7/7 đảng viên được triệu tập dự đại hội. Các đ/c có mặt đều là đảng viên đủ tư cách, không thấy có đơn thư gì khiếu nại về tư cách đảng viên, xin ý kiến Chủ tịch và các đ/c lãnh đạo cho đại hội được tiếp tục làm việc. Cuối cùng tôi xin chân thành cảm ơn!