dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu

Hóa học

HÓA VÔ VƠ

4/7/2015 8:12:37 AM

ĐỀ THI HSG LỚP 9 HAY

4/7/2015 8:11:47 AM

tiết 64 hóa 9

4/5/2015 10:25:50 PM

tiết 63 hóa 9

4/5/2015 10:25:24 PM

giao an hoa hoc

4/4/2015 7:30:01 PM

tiết 62 saccarozo

4/3/2015 8:21:27 AM

tiết 61 glucozo

4/3/2015 8:20:54 AM

bai 40 dung dich

4/2/2015 9:09:55 PM

hóa

4/2/2015 8:58:17 PM

Tỉ khối của chất

4/2/2015 8:13:50 PM

Tiết 28 -Luyện tập

4/2/2015 8:11:05 PM

Mol

4/2/2015 8:08:53 PM

Tiết 25 - Kiểm tra

4/2/2015 8:08:30 PM

Tiết 24 - Bài luyện tập 3

4/2/2015 8:07:43 PM

Phương trình hóa học

4/2/2015 8:05:06 PM

Bài thực hành 3

4/2/2015 8:03:35 PM

Phản ứng của chất

4/2/2015 8:01:56 PM

kiểm tra

4/2/2015 7:59:52 PM

Bài luyện tập 2

4/2/2015 7:46:51 PM

Hóa trị (tiếp theo)

4/2/2015 7:46:16 PM

Hóa trị

4/2/2015 7:45:39 PM

Công thức hóa học

4/2/2015 7:45:05 PM

Bài luyện tập 1

4/2/2015 7:44:32 PM

giáo án bài ankin

4/2/2015 3:33:12 PM

Đề HSG Gia lai 2014-2015

3/31/2015 11:54:55 AM

Kiểm tra 45 phút (Tiết 53)

3/31/2015 11:31:02 AM

Kiểm tra 45 phút (Tiết 53)

3/31/2015 11:30:19 AM