dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an cac quốcgia phong kiến Đông Nam Á mien phi,tai lieu cac quốcgia phong kiến Đông Nam Á mien phi,bai giang cac quốcgia phong kiến Đông Nam Á mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/2/2015 5:50:43 PM
Filesize: 0.06 M
Download count: 2
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Ngày dạy: / 09 / 2014
Bài:6-Tiết: 8
Tuần:4


1/ MỤC TIÊU:
1./ Kiến thức:
Hiểu:-:Trong số các quốc gia Đông Nam Á, Lào và campuchia là hai nước láng giếng với Việt Nam.
Biết:- : Những giai đoạn lịch sử lớn của hai nước.
1.2/ Kĩ năng:
- .2: Giúp hs biết lập được biểu đồ các giai đoạn phát triển lịch sử của Lào và campuchia.
1.3/ Thái độ:
- .2:Giáo dục hs luôn có tình cảm yêu quý, trân trọng truyền thống lịch sử của Lào và Campuchia, thấy được mối quan hệ mật thiết của ba nước Đông Dương.
2/ NỘI DUNG HỌC TẬP:
Vương quốc Campuchia
Vương quốc Lào
3/ CHUẨN BỊ:
3.1/ Giáo viên: bản đồ các nước Đông Nam Á.
3.2/ Học sinh: kiến thức bài cũ và nội dung bài mới
4/ TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
4.1/ Ổn định tổ chức kiểm diện hs
7A1:………………………………………………………………………….7A2…………………………………………………………………………………..
7A3:…………………………………………………………………………7A4……………………………………………………………………………………….
4.2/ Kiểm tra miệng: (5p)
Câu hỏi
Đáp án

1 Kể tên các nước trong khu vực Đông Nam Á hiện nay và xác định vị trí các nước trên bản đồ? (3đ)
2. Các nước trong khu vực ĐNA có điểm gì chung về ĐKTN? ĐKTN đó có ảnh hửơng gì đến nông nghiệp? (5đ)
Tiết học sau ta tìm hiểu các quốc gia nào?(2đ)
+ Học sinh kể tên 11 nước và chỉ bản đồ.


+ Chịu ảnh hưởng của gió mùa:
Có 2 mùa: mùa mưa và mùa khô
Thuận lợi cho nông nghiệp.
+ Đáp án: a
-Lào ,Campuchia


4.3/ Tiến trình bài học:

Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung bài học

 * Giới thiệu bài. (2p)
(GV:Dùng bảng đồ ĐNÁ gọi hs lên xác định vị trí 2 nước Campuchia và Lào và khái quát về 2 nước này.
(Hs: trình bày trên bản đồ theo hiểu biết.
(GV kết luận: Lào và Campuchia là 2 nước cùng name trên bán đảo đông dương với việt nam, là những nước có nền văn hóa rực rở. Vậy Lào và Campuchia đã đạt được những thành tựu gì ?nội dung bài học hôm nay sẽ giúp ta thấy rỏ hơn
* Hoạt động 1 : cá nhân, nhóm (15p)
( Nêu và giải quyết vấn đề, thảo luận nhóm, Giảng giải kết hợp phương pháp trực quan hình ảnh)
GV: Tích hợp: Điều kiện tự nhiên ,thành tựu văn hóa => Giáo dục tinh thần tôn trọng các thành tựu văn hóa của nhân dân các nước bạn , phát triển giao lưu văn hóa giữa các dân tộc.
(GV: cho hs đọc mục 3/20
? Từ khi thành lập đến năm 1863 lịch sử Campuchia có thể chia thành mấy giai đoạn ?
(Hs: 4 giai đoạn:
- Từ TK I – IV: Phù Nam.
- Từ TK IV – IX : Chân Lạp ( tiếp xúc với văn hoá Ấn Độ, biết khắc chữ Phạn)
- Từ TK IX – XV thời kì Ăngco.
- Từ TK XV – 1863 thì suy yếu.
? Cư dân ở Campuchia do tộc nào hình thành ?
(Hs: - Dân cổ Đông Nam Á.
- Tộc Khơme.
- Thế kỉ VI Chân Lạp được hình thành.
? Tại sao thời kì phát triển nhất của Campuchia lại được gọi là “ thời kì Ăngco” ?
(Hs: Ăngco là Kinh đô có nhiều đền tháp như Angco Vát; Ăngco Thom … được xây dựng trong thời kì này.
* Tổ chức thảo luận 3p:
? Sự phát triển cùa Campuchia thời kì Ăngco bộc lộ ở những điểm nào ?
(Hs: Nông nghiệp rất phát triển.
- Có nhiều kiến trúc độc đáo.
- Quân đội hùng mạnh.
( Giáo viên: Ăngco có nghĩa là đô thị, kinh thành. Ăngco Vát được xây dựng từ thế kỉ XII, còn Ăngco Thom được xây dựng trong suốt 7 thế kỉ của thời kì phát triển.
? Quan sát hình 14 (khu đền ĂngcoVát) nêu nhận xét ?
(Hs: - Qui mô đồ sộ.
- Kiến trúc độc đáo= Thể hiện óc thẩm mĩ và trình độ kiến trúc rất cao của người Campuchia.
? Thời kì suy yếu của Campuchia là thời kì nào ?
(Hs: Từ sau thế kỉ XV đến năm 1863 bị pháp đô hộ.
(GV: hướng dẫn cho hs lập bảng niên biểu ( SBT )
(Hs: Tự hoàn thành bảng niên biểu