dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an chu de cau long mien phi,tai lieu chu de cau long mien phi,bai giang chu de cau long mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/24/2015 9:03:28 AM
Filesize: 0.06 M
Download count: 2
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Nguyễn Đăng Luyện

KẾ HOẠCH, THỜI LƯỢNG CHỦ ĐỀ CẦU LÔNG LỚP 10Chủ đề
Nội dung
Thời lượng

Chủ đề 1
- Các tư thế chuẩn bị cơ bản: Cách cầm vợt, cầm cầu
- Một số trò chơi xây dựng cảm giác cầu do Gv chọn
- Kĩ thuật di chuyển đơn bước, đa bước

1 tiết


Chủ đề 2
- Kỹ thuật đánh cầu thấp tay
- Kỹ thuật đánh cầu thấp trái tay

2 tiết

Chủ đề 3
- Kỹ thuật phát cầu cao, sâu
- Kỹ thuật phát cầu thấp, gần
- Phối hợp phát cầu thấp, gần với đánh cầu thấp thuận tay, trái tay

2 tiết

Chủ đề 4
Kiểm tra
1 tiết


BÀI SOẠN CHỦ ĐỀ CẦU LÔNG LỚP 10

I. MỤC TIÊU:
- Biết cách thực hiện cầm cầu, cầm vợt, tư thế chuẩn bị, kĩ thuật di chuyển đơn bước, đa bước; kỹ thuật đánh cầu thấp tay, kỹ thuật đánh cầu thấp trái tay; kỹ thuật phát cầu cao, sâu, kỹ thuật phát cầu thấp, gần.
- Hiểu một số điểm trong luật cầu lông
- Thực hiện cơ bản đúng những bài tập trên
- Vận dụng hiểu biết về luật khi tập luyện thi đấu

II. NỘI DUNG:
Một số trò chơi, kỹ thuật động tác bổ trợ kĩ thuật; cách cầm cầu, cầm vợt, tư thế chuẩn bị, kĩ thuật di chuyển đơn bước, đa bước; kỹ thuật đánh cầu thấp tay, kỹ thuật đánh cầu thấp trái tay; kỹ thuật phát cầu cao, sâu, kỹ thuật phát cầu thấp, gần

III. CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, tranh ảnh, còi, vợt, quả cầu lông
- Học sinh: Vệ sinh sân tập, lưới cọc sân cầu lông, mỗi em 1 vợt 1 quả cầu lông

IV. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG:

CHỦ ĐỀ 1: 1 TIẾT
- Một số trò chơi, động tác bổ trợ kỷ thuật và phát triển sức mạnh tay.
- Cách cầm vợt, cầm cầu và TTCB. Di chuyển

Hoạt động khởi động
Hoạt động lớp
- GV tập trung lớp thành 4 hàng ngang giơí thiệu nhiệm vụ, tên trò chơi, một số bài tập phát triển thể lực: Tại chỗ tâng cầu, di chuyển tâng cầu.
- Chia học sinh thành 4 nhóm giao nhiệm vụ: Mỗi nhóm tự tổ chức 2 trò chơi vận động tại chỗ tâng cầu, tâng cầu di chuyển.

Hoạt động hình thành kiến thức mới
Hoạt động cả lớp
- 4 nhóm quay về phía giáo viên, quan sát giáo viên làm mẫu: Động tác mẫu cách cầm vợt, cầm cầu, TTCB, di chuyển

*************** **************
*************** **************

GV

*************** **************
*************** **************
Hoạt thực hành
Hoạt động nhóm
- Trong nhóm 3 học sinh tự nghiên cứu và thực hiện.
- GV quan sát và sữa sai cho học sinh.
Hoạt động ứng dụng
Hoạt động lớp
- GV cho học sinh trình diễn các kỷ thuật đã học: Mỗi nhóm cử 3 học sinh tham gia.
- GV cùng học sinh quan sát và đánh giá theo các mức: Đạt, chưa đạt.
Hoạt động mở rộng
- GV giao cho học sinh về nhà sưu tầm tư liệu về cầu long.
- Tự tập luyện cách cầm cầu, cầm vợt, TTCB, di chuyển.

II. CHỦ ĐỀ 2: 2 TIẾT
- Kỹ thuật đánh cầu thấp tay
- Kỹ thuật đánh cầu thấp trái tay

Hoạt động khởi động
Hoạt động lớp
- GV tập trung lớp thành 4 hàng ngang giơí thiệu nhiệm vụ, tên bài tập đã được học ở chủ đề 1
- Chia học sinh thành 4 nhóm giao nhiệm vụ: Mỗi nhóm tự tổ chức các bài tập đã được học ở chủ đề 1
Hoạt động hình thành kiến thức mới
Hoạt động cả lớp
- 4 nhóm quay về phía giáo viên, quan sát giáo viên làm mẫu: Kỹ thuật đánh cầu thấp tay; Kỹ thuật đánh cầu thấp trái tay
*************** **************
*************** **************

GV

*************** **************
*************** **************
- Giáo viên hướng dẫn các bài tập học sinh cần thực hiện:
+ Bài tập 1: Mô phỏng kĩ thuật đập cầu thấp thuận tay, trái tay
+ Bài tập 2: Đánh cầu thấp thuận tay, trái tay do người phục vụ tung
+ Bài tập 3: Đánh cầu thấp thuận tay, trái tay với người cùng đôi
+ Bài tập 4: Đánh cầu thấp thuận tay, trái tay theo đường tam giác
+ Bài tập 5: Phối hợp di chuyển ngang đánh cầu thấp thuận tay, trái tay

Hoạt thực hành
Hoạt