dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an chu de chay tiep suc K11 mien phi,tai lieu chu de chay tiep suc K11 mien phi,bai giang chu de chay tiep suc K11 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/24/2015 9:07:45 AM
Filesize: 0.06 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
MA TRẬN CÔNG CỤ ĐÁNH GÍA NĂNG LỰC THEO CHỦ ĐỀ
CHỦ ĐỀ: Chạy tiếp sức Khối 11

Nội dung
Câu hỏi/Bàitập đánh
giá kỷ năng
Nhận biết(mô tả yêu cầu cần đạt)
Thông hiểu(mô tả yêu cầu cần đạt)
Vận dụng thấp(mô tả yêu cầu cần đạt)
Vận dụng cao(mô tả yêu cầu cần đạt)

1/ Chuẩn kiến thức, kỷ năng .

- Biết kỷ thuật trao và nhận tín gậy


- Thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật.

- Vận dụng để tập

Có mấy trao nhận tín gậy ?

Hãy cho biết cách trao tín gậy từ dưới lên?

Hãy cho biết cách trao tín gậy từ trên xuống?
Học sinh nhận diện đúng kỷ thuật có 2 cách
Học sinh trình bày cách trao nhận tín gậy( thông qua tranh ảnh, lời nói..)nhưng còn thiếu sót.
Học sinh nhận xét cách trao nhận tín gậy được nhưng chưa chính xác.
Học sinh nhận xét cách trao nhận tín gậy đúng, biết sai lầm thường mắc và sửa sai ....

2/ Năng lực có thể hình thành thông qua chủ đề

- Thực hiện tại chổ trao nhận tín gậy


Học sinh thực hiện cơ bản đúng động tác
Học sinh chủ động thực hiện cơ bản đùng hoặc đúng kỷ thuật động tác.


3/ Năng lực hướng tới
Vận dụng kiến thức để tập luyện hàng ngày nâng cao sức khỏe
Tham gia thi đấu


CÂU HỎI VẬN DỤNG CAO
* Kiểm tra kiến thức:
Câu 1: Em hãy hô cho nhóm của mình tập kỹ thuật xuất phát thấp, và chọn 1,2 bạn nhận xét kết quả của nhóm mình?
Câu 2: Em hãy sửa cho bạn khi bạn tập sai kỹ thuật động tác? (sử dụng lời nói, hoặc thực hiện động tác đúng cho bạn làm theo).
Câu 3: Em hãy tổ chức cho 2 nhóm tập trao - nhận tín gậy (mỗi nhóm 2 bạn) và chọn 1,2 bạn nhận xét nhóm nào tốt?
* Kiểm tra Năng lực:
Câu 4: Em hãy thực hiện cơ bản đúng kỹ thuật xuất phát thấp trong chạy tiếp sức?
Câu 5: Em hãy tố chức cho nhóm thực hiện chạy tiếp sức 4x100m, và chọn 1,2 bạn nhóm khác nhận xét nhóm mình?
Câu 6: Em hãy thực hiện cùng nhóm 2 kỹ thuật trao - nhận tín gậy xen kẻ nhau trong nhóm, và tự nhận xét ra ưu, nhược điểm của 2 kỹ thuật trao - nhận tín gậy?


KẾ HOẠCH DẠY HỌC CHỦ ĐỀ: CHẠY TIẾP SỨC
CHÙ ĐỀ
NỘI DUNG
THỜI LƯỢNG

CHẠY TIẾP SỨC 1
- Một số bài tập phát triển thể lực.
-Bài tập bổ trợ
- Trao - nhận tín gậy(bài tập 1,2)
- Trò chơi lò cò tiếp sức

1 tiết

CHẠY TIẾP SỨC 2
-Một số bài tập phát triển thể lực.
-Bài tập bổ trợ
- Trao - nhận tín gậy(bài tập 1,2)
- Xuất phát của người số 1( bài tập 3,4).
-Xuất phát của người nhận tín gậy số 2,3,4.
- Giới thiệu luật thi đấu.
1 tiết

CHẠY TIẾP SỨC 3
- Xuất phát của người số 1( bài tập 3,4).
-Xuất phát của người nhận tín gậy số 2,3,4.
- Phối hợp của người trao - nhận tín gậy.
- Hoàn thiện kỹ thuật( bài tập 9).
1 tiết

CHẠY TIẾP SỨC 4
- Phối hợp của người trao - nhận tín gậy.
- Hoàn thiện kỹ thuật( bài tập 9).
- Giới thiệu luật thi đấu.
1 tiết

CHẠY TIẾP SỨC 5
Kiểm tra: chạy tiếp sức 4x 100m.
1 tiết


CHỦ ĐỀ: Chạy tiếp sức 11(5 tiết)
I/ Mục tiêu:
- Biết cách thực hiện các giai đoạn kỹ thuật chạy tiếp sức 4x 100m; một số trò chơi, động tác bổ trợ kỹ thuật và phát triển sức nhanh.
- Hiểu một số điểm cơ bản trong Luật Điền Kinh( phần chạy tiếp sức 4x 100m).
- Thức hiện cơ bản đúng các giai đoạn kỹ thuật.
- Vận dụng những hiểu biết về luật trong tập luyện và thi đấu.
II/ Nội dung:
- Giới thiệu nội dung chạy tiếp sức 4x 100m. Bài tập bổ trợ kỷ thuật và trò chơi phát triển sức mạnh chân .Trao- nhận tìn gậy( bài tập 1 và 2). Xuất phát của người số 1(bài tập 3 và 4 ).Xuất phát của người nhận tín gậy số 2,3,4.Phối hợp của người trao