dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Chương trình Đại hội Chi bộ mien phi,tai lieu Chương trình Đại hội Chi bộ mien phi,bai giang Chương trình Đại hội Chi bộ mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/2/2015 10:26:35 PM
Filesize: 0.04 M
Download count: 3
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

ĐảNG CộNG SảN VIệT nAM
TP Thanh Hóa, ngày 24 tháng 3 năm 2015
chương trình đại hội CHI Bộ lần thứ II
nhiệm kỳ 2015-2020
1. Thời gian: Ngày 24 tháng 03 năm 2015.
2. Địa điểm: Hội trường tầng I – Trường THPT Nguyễn Huệ
3. Chương trình đại hội chính thức

STT
Nội dung
Thời gian
Người điều khiển


Đón tiếp đại biểu
7h30 - 7h45
Tạo


Văn nghệ chào mừng
7h45 - 8h00
Bình


Chào cờ – Quốc ca – Quốc tế ca
8h00 - 8h05
Thành


Thông qua chương trình, nội quy, quy chế ĐH
8h05 – 8h10
Thành


Đoàn chủ tịch, Thư ký lên làm việc
Khai mạc đại hội
8h10 - 8h15
Tạo


Các đoàn thể chúc mừng đại hội (Nếu có)
8h15 - 8h20
Thành


Báo cáo chính trị
8h20 - 8h40
Thành


Báo cáo kiểm điểm của Bí thư chi bộ khóa I
8h40 – 8h45
Tạo


Báo cáo tình hình chất lượng Đảng viên dự ĐH
8h45 - 8h50
Thành


Thảo luận báo cáo
8h50 - 9h20
Tạo


Đảng ủy cấp trên phát biểu ý kiến chỉ đạo
9h20 – 9h45
Ban CĐ, Tổ CTS5


Bầu cử
Bầu Bí thư, bầu phó bí thư khóa II
9h45 - 10h00
Tạo


Công bố kết quả bầu Bí thư, Phó bí thư khóa II;
10h00 - 10h05
Tổ kiểm phiếu


Bầu Đại biểu đi dự ĐH ĐBTPTH lần thứ XX
10h05 – 10h10
Tạo


Công bố kết quả bầu Đại biểu; BT, PBT, ĐB ra mắt ĐH
10h10 – 10h15
Tổ kiểm phiếu


Tổng kết, Bế mạc
Biểu quyết mục tiêu, chỉ tiêu
10h15 – 10h20
Tạo


Đại hội thông qua nghị quyết
10h 20 - 10h25
Bình


Bế mạc đại hội
10h25 - 10h30
Tạo


Chào cờ
10h30
Thành


Ban tổ chức