dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an cn6.t57 mien phi,tai lieu cn6.t57 mien phi,bai giang cn6.t57 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/25/2015 5:25:57 PM
Filesize: 0.04 M
Download count: 5
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Tuần 30 Ngày soạn : 20 /03/2015
Tiết 57 Ngày dạy: 23 /03/ 2015
KIỂM TRA 1 TIẾT
(Thực hành)

MỤC ĐÍCH:
- Nhằm đánh giá được kết quả học tập của học sinh trong giữa học kỳ II.
- Nắm được khả năng học tập của học sinh để có biện pháp giáo dục phù hợp.
HÌNH THỨC KIỂM TRA:
- Kiểm tra thực hành, thực hành theo nhóm 5-6 học sinh / nhóm
THIẾT LẬP MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:

Mức độ


Chủ đề


Nhận biếtThông hiểu


Vận dụng

Chủ đề 1:
Trộn dầu giấm rau Xà lách
- Mang đầy đủ dụng cụ thực hành
- Trật tự và đảm bảo vệ sinh
- Chế biến món ăn ngon theo yêu cầu của món.
- Trình bày món ăn đẹp, hấp dẫn.
Thực hiện món ăn theo đúng quy trình

Số điểm: 10 điểm
3 điểm
4 điểm
3 điểm

Tỉ lệ: 100%
30%
40%
30%


XÂY DỰNG ĐỀ KIỂM TRA THEO MA TRẬN ĐỀ
- Thực hành: Hãy chế biến món ăn không sử dụng nhiệt: Trộn dầu giấm rau xà lách.
HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ THANG ĐIỂM

Nội dung cần đạt
Thang điểm

Mang đầy đủ dụng cụ thực hành
2 điểm

 Chế biến món ăn ngon theo yêu cầu của món.
2 điểm

Thực hiện món ăn theo đúng quy trình
3 điểm

Trật tự và đảm bảo vệ sinh
1 điểm

Trình bày món ăn đẹp, hấp dẫn.
2 điểm


THỐNG KÊ KẾT QUẢ

Lớp
Tổng số
học sinh
Điểm trên trung bình
Điểm dưới trung bìnhĐiểm 8,9,10
Điểm > 5
Điểm < 5
Điểm 1,2,3

6a1


6a2RÚT KINH NGHIỆM
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………