dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an CN7/tuần 30/tiết 41 mien phi,tai lieu CN7/tuần 30/tiết 41 mien phi,bai giang CN7/tuần 30/tiết 41 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/23/2015 10:42:45 PM
Filesize: 0.05 M
Download count: 4
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

Tuần 30 Ngày soạn: 24/03/2015
Tiết 41 Ngày dạy: 27/03/2015

BÀI 38: VAI TRÒ CỦA THỨC ĂN ĐỐI VỚI VẬT NUÔII.MỤC TIÊU: Sau bài này HS phải:
1. Kiến thức:
- Biết được vai trò của thức ăn đối với vật nuôi.
2. Kĩ năng:
- Làm việc với SGK, phân tích tranh, bảng số liệu.
3. Thái độ:
- Có ý thức trong việc phối hợp khẩu phần ăn cho vật nuôi.
4. Tích hợp bảo vệ môi trường:
- Có ý thức bảo vệ môi trường trong chăn nuôi.
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- Bảng 5, 6 SGK phóng to .
2. Chuẩn bị của học sinh:
- Đọc bài mới
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:
1. Ổn định lớp: (1 phút) Kiểm tra sỉ số lớp 7A1…………………………….7A2…..………………………..7A3…………………………
7A4………… …………………7A5….…………………………7A6………………………..
2. Kiểm tra 15’:
Câu 1(5đ) Cho biết nguồn gốc của thức ăn vật nuôi? Cho VD
Câu 2(5đ). Thức ăn vật nuôi gồm những thành phần dinh dưỡng nào?
3. Bài mới :
a. Giới thiệu bài: Thức ăn có vai trò như thế nào đối với vật nuôi? Để biết được chúng ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay.
b. Các hoạt động dạy và học:


Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Nội dung ghi bảng

Hoạt động 1: Tìm hiểu về sự tiêu hóa và hấp thụ thức ăn của vật nuôi (12 phút)

- GV: Treo bảng 5 SGK
- GV: Yêu cầu HS thảo luận nhóm cho biết:
? Tên các chất dinh dưỡng thuộc nhóm 1 và nhóm 2?
? Các chất thuộc nhóm 1, khi qua đường tiêu hóa biến đổi như thế nào?
? Các chất thuộc nhóm 2, khi qua đường tiêu hóa biến đổi như thế nào?
- GV: Nhận xét
- GV: Yêu cầu HS làm mục I.
- GV: Những thành phần dinh dưỡng của thức ăn được vật nuôi tiêu hóa và hấp thụ như thế nào?
- GV: Nhận xét.
- HS: Quan sát.

-HS thảo luận nhóm:
+ Nhóm 1:
Nước Nước
Vitamin Vitamin
Muối khoáng Ion khoáng
+ Nhóm 2:
Protêin Axit amin
Lipit Glyxêrin và a. béo
Gluxit Đường đơn

- HS : Lắng nghe.
- HS : Làm bài tập.
- HS: Chuyển thành chất dinh dưỡng đơn giản giúp cơ thể hấp thụ qua thành ruột vào máu.
I. Thức ăn được tiêu hóa và hấp thụ như thế nào?

Những thành phần dinh dưỡng của thức ăn vật nuôi qua đường tiêu hóa chuyển thành chất dinh dưỡng đơn giản cơ thể hấp thụ được.
Các chất dinh dưỡng được cơ thể hấp thụ qua thành ruột vào máu.

Hoạt động 2: Tìm hiểu về vai trò của các chất dinh dưỡng trong thức ăn vật nuôi (10 phút)

- GV: Treo bảng 6/SGK: Vai trò của thức ăn và trả lời:
? Các chất dinh dưỡng trong thức ăn của vật nuôi đã được cơ thể hấp thụ?
- GV: Cho HS thảo luận nhóm:
? Vai trò của thức ăn đối với cơ thể vật nuôi?
? Năng lượng và các chất dinh dưỡng cung cấp cho cơ thể vật nuôi để làm gì?
? Những chất dinh dưỡng nào cung cấp năng lượng chủ yếu cho cơ thể vật nuôi?
? Chất dinh dưỡng nào làm tăng sức đề kháng cho cơ thể vật nuôi?
- GV: Nhận xét
- GV: Ngoài vai trò với cơ thể vật nuôi, các chất dinh dưỡng còn có vai trò gì trong sản xuất và tiêu dùng?
? Vật nuôi như thế nào mới cho được nhiều sản phẩm chăn nuôi?
? Phải cho vật nuôi ăn những loại thức ăn như thế nào vật nuôi mới sinh trưởng, phát triển tốt?
? Thế nào là thức ăn tốt? Thức ăn đủ chất?
- GV: Yêu cầu học sinh làm bài tập trong SGK.
- HS : Quan sát và trả lời :

+ Axit amin; Glyxêrin và axit béo; Khoáng; Đường các loại; Các vitamin; Nước.
- HS: Thảo luận nhóm làm bài:
+ Cung cấp cho vật nuôi năng lượng và các chất dinh dưỡng.
+ Để vật nuôi hoạt động; Tăng sức đề kháng; Tạo ra sản phẩn chăn nuôi.
+ Đường các loại.


+ Prôtêin.


- HS lắng nghe.
- HS: Trả lời
+ Tạo ra sản phẩm chăn nuôi, tạo sức lao động…

- Những vật nuôi khỏe mạnh.

- Cho ăn thức