dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Công thức hóa học mien phi,tai lieu Công thức hóa học mien phi,bai giang Công thức hóa học mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/2/2015 7:45:05 PM
Filesize: 0.05 M
Download count: 2
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Tiết 12 công thức hoá học
Ngày giảng:

A. Mục tiêu:
1. HS biết được: công thức hh dùng để biểu diễn chất , gồm 1 kí hiệu hh (đơn chất) hay 2,3 kí hiệu hh(h/chất) với các chỉ số ghi ở chân mỗi kí hiệu
2. Biết cách viết công thức hh khi biết kí hiệu (hoặc tên ng/tố) và số ng/tử của mỗi ng/tố có trong p/tử của chất .
3. Biết ý nghĩa của CTHH và áp dụng để làm các BT.
4. Tiếp tục củng cố kĩ năng viết kí hiệu của ng/tố và tính p/tử khối của chất
B. Chuẩn bị:
- Tranh vẽ : Mô hình tượng trưng 1 mẫu :
KL đồng, khí hiđro, khí oxi, nước, muối ăn.
C. Phương pháp:
D. Hoạt động dạy học:
I. ổn định lớp:
II. Kiểm tra:
III. Bài mới:

Hoạt động của GV và HS
Nội dung


HS quan sát mô hình tượng trưng mẫu đồng, hiđro, oxi.

Nhận xét
- Số nguyên tử có trong 1 phân tử ở mỗi mẫu đ/c trên?
- Nhắc lại đ/n đơn chất?
-> CTHH của đ/c có mấy loại KHHH?

Thường gặp n=1 đối với KL và một số PK; n=2 đối với một số PK…..

HS nhắc lại đ/nghĩa hợp chất
->Vậy trong CTHH của h/c có bao nhiêu kí hiệu hh?
HS q/sát mô hình tượng trưng mẫu nước, muối ăn n/x số nguyên tử của mỗi ng/tố trong 1 p/tử của các chất

I. Công thức hoá học của đơn chất:
7p

Công thức chung của đ/chất là: An
- Trong đó :
A là kí hiệu hh của ng/tố.
n là chỉ số (có thể là 1,2,3,4…), nếu n =1 thì ko phải viết.

Ví dụ: Cu, H2, O2…

II. Công thức hh của hợp chất 10p


trên (..là 1, hoặc 2…)
-> CTHH của h/cGV hướng dẫn h/s nhìn vào tranh vẽ để ghi lại công thức của muối ăn, nước, khí cacbonic…
Bài tập 1:
1. Viết CTHH của các chất sau:
a. Khí me tan, biết trong p/tử có 1C và 4H.
b. Nhôm o xit , trong p/tử có 2Al và 3O.
c. Khí clo,biết trong p/tử có 2 ng/tử clo
d. Khí o zon biết p/tử có 3 ng/tử o xi.
2. Cho biết chất nào là đơn chất , chất nào là h/c?

Một HS lên bảng làm, HS khác sửa sai.HS thảo luận nhóm về ý nghĩa của CTHHHS nêu ý nghĩa của CT H2SO4
-- - - - - - -- P2O5

- Công thức dạng chung của h/c là;
AxBy
AxByCz

Trong đó:
+A,B,C,…là kí hiệu hh
+x,y,z,…là các số nguyên , chỉ số ng/tử của ng/tố trong một p/tử h/c.


VD:
- CTHH của nước là: H2O
- CTHH của muối ăn là: NaCl
- CTHH của khí cac bo nic là: CO2Bài giải:
1/ a. CH4
b. Al2O3
c. Cl2
d. O3

2/ Đơn chất: Cl2; O3
Hợp chất: CH4 ; Al2O3III. ý nghĩa của CTHH: 16p

CTHH của 1 chất cho biết :
- Ng/tố nào tạo ra chất .
- Số ng/tử của mỗi ng/tố có