dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an DANH SÁCH HỌC SINH 4A mien phi,tai lieu DANH SÁCH HỌC SINH 4A mien phi,bai giang DANH SÁCH HỌC SINH 4A mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/31/2015 7:40:31 PM
Filesize: 0.04 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Trường Tiểu học Đỗ Động

DANH SÁCH HỌC SINH ĐI THAM QUAN
NGÀY 2 THÁNG 4 NĂM 2014
LỚP 4A

STT
HỌ VÀ TÊN HỌC SINH
NGÀY SINH
TÊN BỐ(MẸ)
SỐ ĐIỆN THOẠI

1
Ng Hoài Phương
07/6/2004
Huy - Thơ


2
Phạm Thanh Trà
02/01/2005
Vinh - Nguyệt


3
Phạm Thị Nhàn
26/10/2005
Long - Hạnh


4
Ng Văn Sơn
01/11/2005
Mạnh - hằng


5
Ng Đăng Kiên
07/3/2005
Điệp - Huệ


6
Bùi Thị Thu Hương
20/10/2005
Ngọc


7
Ng Quang Thắng
12/10/2005
Trọng - Thúy


8
Dương Thu Hương
06/6/2005
Thắng - Hiền


9
Ng Thị Xuân
10/02/2005
Nghĩa - Kim


10
Đỗ Tuyết Lan
23/8/2005
Dương - Ninh


11
Ng Hoàng Đạo
17/12/2005
Hải- Sinh


12
Dương Hoài Nam
09/7/2005
Phương - Lựu


13
Vũ Đức Tuân
19/8/2005
Khánh - Nhung


14
Ng Tiến Anh
26/01/2005
Dũng - Hường


15
Dương Thị Mai Lan
02/6/2005
Khoa - Oanh


16
Ng Thị Ngọc
28/02/2005
Nhớ - Hiền


17
Ng Thị Vân
22/8/2005
Sức - Thơm


18
Ng Đăng Thành
27/11/2005
Giáp - Hoa


19
Ng Hồng Anh Minh
28/9/2005
Đồng - Kim


20
Hồ Tuấn Đạt
19/6/2005
Hùng - Hiền


21
Mẹ Hồ Tuấn Đạt
22
Giáo viên chủ nhiệm
Phạm Thị Hoa