dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Danh sách HSG dự thi HSG cấp Huyện Năm học 2014-2015 mien phi,tai lieu Danh sách HSG dự thi HSG cấp Huyện Năm học 2014-2015 mien phi,bai giang Danh sách HSG dự thi HSG cấp Huyện Năm học 2014-2015 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/23/2015 9:01:24 AM
Filesize: 0.54 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG HỌC SINH KHỐI 678 THAM GIA THI HSG HUYỆN

Môn Toán 8 Lý 8 Hoá 8 Sinh 8 N. Văn 8 Sử 8 Địa 8 Anh 8 CD 8 Toán 7 N. Văn 7 Anh 7 Toán 6 N. Văn 6 Anh 6 Tổng
Số lượng 95 60 68 66 71 61 62 74 55 99 96 115 111 107 105 1245
Số phòng thi 4 3 3 3 3 3 3 4 3 5 4 5 5 5 5 58

"Buổi 1: Thi các môn: Văn 6,7,8, Toán 8 tại THCS Anh Sơn (16 phòng thi)"

"Buổi 2: Các môn: Sử 8, Anh 8, Toán 6,7 thi Tại THCS Anh Sơn (17 phòng thi)"
Môn: Hóa 8 thi tại THCS Thạch Thị (3 phòng thi)

"Buổi 3: Các môn: Lý, Địa, GDCD, Sinh 8, Anh 7 thi tại THCS Anh Sơn (17 phòng thi)"
Môn: Anh 6 thi tại THCS Thạch Thị (5 phòng thi)