dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP NGỮ VĂN LỚP 7KII mien phi,tai lieu ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP NGỮ VĂN LỚP 7KII mien phi,bai giang ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP NGỮ VĂN LỚP 7KII mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 2/25/2017 10:11:08 AM
Filesize: 0.00 M
Download count: 2
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Trường THCS Hà Lan ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP NGỮ VĂN LỚP 7 - HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2015 - 2016
GV : Vũ Thị Thuyên
A.Phần văn bản: I. Tục ngữ:
1. Thế nào là tục ngữ?
2. Nêu hình thức nghệ thuật và nội dung ý nghĩa của một câu tục ngữ? II. Văn bản nghị luận
Lập bảng trình bày các nội dung về các văn bản nghị lụân
TT
Tên văn bản
Tác giả
Nội dung
nghị luận
Luận điểm chính
Nghệ thuật
III. Truyện ngắn và bút kí :
1. Phân tích nghệ thuật tương phản, tăng cấp trong truyện ngắn « Sống chết mặc bay »
2. Lập bảng so sánh nhân vật Va - ren và Phan Bội Châu trong truyện ngắn : « Những trò lố hay là Varen và Phan Bội Châu » ( Nguyễn Ái Quốc )
B. Tiếng Việt :
1, Thế nào là câu rút gọn? Cách dùng câu rút gọn . 2. Thế nào là câu đặc biệt? Tác dụng của câu đặc biệt .
3. Thế nào là câu chủ động, câu bị động? Nêu mục đích và cách chuyển đối câu chủ động sang câu bị động và ngược lại. 4,Thêm trạng ngữ cho câu có những ý nghĩa nào? Giữa trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ thường có ranh giới gì? 5. Thế nào là dùng cụm chủ vị để mở rộng câu? Các trường hợp dùng cụm chủ vị để mở rộng câu ? 6. Thế nào là phép liệt kê? Viết đoạn văn có sử dụng phép liệt kê ? 7. Dấu chấm lửng dùng để làm gì? Dấu chấm phẩy dùng để làm gì ?
8. Công dụng của dấu gạch ngang? Phân biệt dấu gạch ngang với dấu gạch nối C.Tập làm văn I. Lí thuyết :
1. Đặc điểm của văn nghị luận? Thế nào là luận điểm, luận cứ, lập luận?
2. Thế nào là phép lập luận chứng minh và phép lập luận giải thích.
II. Đề tham khảo :
Đề 1: Chứng minh của câu tục ngữ “ Có công mài sắt, có ngày nên kim” Đề 2: Chứng minh rằng nhân dân Việt Nam từ xưa đến nay luôn luôn sống theo đạo lý : “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây » ; “ Uống nước nhớ nguồn” Đề 3 : Nhân dân ta đã có câu tục ngữ: “Không thầy đố mày làm nên” nhưng lại có câu tục ngữ « Học thầy không tày học bạn”. Hai câu tục ngữ này có đối lập nhau không? Em hay lí giải hai câu tục ngữ đó.
Đề 4: Chứng minh rằng "Thất bại là mẹ của thành công"
Đề 5: Nhân dân ta có câu tục ngữ :
“Một cây làm chẳng nên non,
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”
Em hãy giải thích câu tục ngữ đó.
Đề 6: Giải thích câu tục ngữ "Thương người như thể thương thân"
Đề 7: Thế nào là lòng tự trọng? Đề 8: Em hãy giải thích câu câu nói của Bác Hồ:
“Mùa xuân là Tết trồng cây,
Làm cho đất nước càng ngày càng xuân”
Đề 9: Giải thích câu nói của Le-nin: "Học ! Học nữa! Học mãi!"
Đề 10: Giải thích thế nào là những trò lố? Phân tích hành động lố bịch của tên Va -ren trong truyện ngắn : « Những trò lố hay là Varen và Phan Bội Châu » ( Nguyễn Ái Quốc )?

Hướng dẫn đáp án:
A.Văn bản: I. Tục ngữ:
1. Thế nào là tục ngữ? (dấu * SGK Ngữ văn tập II, trang 3 )
2. Nói tục ngữ là túi khôn của dân gian.
Vì : tục ngữ là những kinh nghiệm quý báu của nhân dân ta về mọi mặt. Các tư tưởng, quan điểm, tình cảm trong tục ngữ đều hàm chứa nhứng ý nghĩa sâu să
3. Nêu hình thức nghệ thuật và nội dung ý nghĩa của một câu tục ngữ II. Văn bản nghị luận
1. Lập bảng trình bày các nội dung về các văn bản nghị lụân
TT
Tên văn bản
Tác giả
Nội dung nghị luận
Luận điểm chính
Nghệ thuật
2. Viết đoạn văn nêu suy nghĩ của em sau khi được học các văn bản nghị luận
III. Truyện ngắn và bút kí :
1. Lập bảng trình bày các theo yêu cầu sau
TT
Tên văn bản
Tác giả
Thể loại
Nội dung
Nghệ thuật