dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an de cuong su 6,7 ki 1 mien phi,tai lieu de cuong su 6,7 ki 1 mien phi,bai giang de cuong su 6,7 ki 1 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/18/2013 4:06:35 PM
Filesize: 0.01 M
Download count: 4
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC TẬP HỌC KÌ I MÔN LỊCH SỬ 7
A PHẦN TRẮC NGHIỆM:
I. Hãy khoanh tròn một chữ cái đứng trước câu trả lới đúng nhất:
1. Lãnh chúa phong kiến được hình thành từ những tầng lớp nào của xã hội phong kiến châu âu:
A. Nông dân tự do có nhiều ruộng đất C.nô lệ được giải phóng
B. Tướng lĩnh quân sự và quí tộc D. Cả 3 ý trên đều đúng.
2. Ai là người đivòng quanh trái đất:
A. Va- xcô-đơ- ga ma B. Cô-lôm-bô
C. ma-gien-lan D. A-me-ri-rô
3. Quê hương của phong trào văn hóa phục hưng la øở:
A. Nước Pháp B. Nước Ý C. Nước Bỉ D. Nước Anh
4. Chế độ ruộng đất nổi tiếng dưới thời Đường là:
A. chế độ quân điền B. chế độ lộc điền
C. chế độ tịch điền . D. chế độ ngụ binh ư nông.
5. Phong trào văn hóa phục hưng là cuộc đấu tranh công khai đầu tiên của giai cấp tư sản chống lại giai cấp phong kiến trên lĩnh vực:
A. văn hóa B. văn hóa- tư tưởng C. tư tưởng- khoa học D. khoa học.
6. Các quốc gia Đông nam Á có một nét chung về điều kiện tự nhiên là:
A. Chịu ảnh hưởng của khí hậu gió mùa B. Chịu ảnh hưởng khí hậu lạnh
C. Chịu ảnh hưởng của khí hậu ôn đới D. Cả 3 đều đúng
7. Quốc gia nào có lịch sử lâu đời và phát triển nhất Đông nam Á thời cổ trung đại:
A. Thái lan B. Việt Nam C. Cam-pu-chia D. Lào
8. Kinh đô Thăng Long chính thức được thành lập vào năm:
A. 938 B. 1009 C. 1010 D. 1054
9. Văn Miếu Quốc Tử Giám được xây dựng vào năm nào:
A. 1070 B. 1075 C. 1010 D. 1072
10. “Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo”.Đó là câu nói của ai:
A. Trần Quốc Tuấn B. Trần Bình Trọng C. Trần Thủ Độ D. Trần Quốc Tỏan
11. Đinh Bộ Lĩnh được nhân dân tôn xưng là:
A. Bắc Bình Vương B. Bình Định vương C. Bố Cái Đại vương D. Vạn Thắng vương.
12. Bộ “Đại Việt sử kí” do ai viết ? Thời gian nào ?
A. Lê Hữu Trác-1272 B. Lê Văn Hưu- 1272
C. Trần Quang Khải- 1281 D. Trương Hán Siêu-1271
13. Ai là người dâng sớ đòi chém đầu 7 tên nịnh thần:
A. Nguyễn Phi Khanh B. Trần Khánh Dư C. Trần Quốc Tuấn D. Chu Văn An
14. Bộ “Hình thư” bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta được ban hành dưới thời vua:
A. Lý Thái Tổ (1010) B. Lý Thái Tông (1042)
C. Lý Thánh Tông (1054) D. Lý Nhân Tông (1072)
15. Người sáng lập và trở thành vị tổ thứ nha61tcua3 “ Thiền phái Trúc Lâm Đại Việt” là:
A. Lý Công Uẩn B Trần Thủ Độ C. Trần Nhân Tông D. Trần Hưng Đạo.
16. Từ buối đầu giành lại được độc lập, con sông đã ba lần ghi dấu ấn thắng trận là:
A. sông Hồng B. sông Bạch Đằng C. sông Như Nguyệt D. sông Thương.
II. 1. Nối sự kiện ở cột (A) với cột (B) cho phù hợp:
1. Cấm quân
a. Phòng vệ các lộ phủ


b. Bảo vệ vua và kinh thành

2. Quân địa phương
c. Tuyển chọn những thanh niên khỏe mạnh trong cả nước


d. Hàng năm chia phiên thay nhau luyện tập


2. Điền thời gian và sự kiện vào chỗ………cho phù hợp:
Thời gian
Sự kiện lịch sử

1. 1009
a.

2.
b. Dời kinh đô về Thăng long

3. 1042
c.

4.
d. Nhà Lý đổi tên nước là Đại Việt

3. Điền thời gian và sự kiện vào chỗ………cho phù hợp:
Thời gian
Sự kiện

 1- 1344Khởi nghĩa Nguyễn Thanh , Nguyễn Kỵ

 1390Nguyễn