dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an de cuong su 6,7 ki II mien phi,tai lieu de cuong su 6,7 ki II mien phi,bai giang de cuong su 6,7 ki II mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/18/2013 3:52:04 PM
Filesize: 0.03 M
Download count: 3
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC TẬP HỌC KÌ II MÔN LỊCH SỬ 7
A. Phần trắc nghiệm:
I. Hãy khoanh tròn một chữ cái đứmg trước câu trả lời đúng :
1. Kế hoạch chuyển quân vào Nghệ An trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là của :
A. Lê Lợi B. Nguyễn Trãi C. Nguyễn Chích D. Lê Lai
2. Dưới thời Lê Sơ việc định lại chính sách công làng xã gọi là :
A. Phép quân điền B. Phép tịch điền C. Phép lộc điền D. Cả 3 ý trên đều đúng.
3. Thời Lê Sơ tôn giáo nào chiếm vị trí độc tôn trong xã hội :
A. Phật giáo B. Đạo giáo ` C. Nho Giáo D. Thiên chúa giáo
4. Tác phẩm sử học nào dưới thời Lê Sơ gồm 15 quyển :
A. Đại Việt sử kí B. Đại Việt sử kí toàn thư
C. Đại Việt sử kí tiền biên D. Dư địa chí
5. Ông vua anh minh nhất trong thời Lê Sơ là :
A. Lê Thái Tổ B. Lê Thái Tông C. Lê Thánh Tông D.Lê Nhân Tông.
6. Luật Hồng Đức ra đời trong thời kì nào ở nước ta :
A. Thời Lý B. Thời Trần C. Thời Lê Sơ D. Thời Nguyễn
7. Căn cứ của cuộc khởi nghĩa chàng Lía ở :
A. Điện Biên ( Lai Châu) B. Ba Tơ ( Quảng Ngãi)
C. Truông Mây ( Bình Định) D. Tây Sơn
8.Chiến thắng có ý nghĩa to lớn của nghĩa quân Tây Sơn vào năm 1785 là :
A. Hạ thành Quy Nhơn B. Đánh bại quân Xiêm ở Rạch Gầm- Xoài Mút
C. Đánh bại 29 vạn quân Thanh D. Lật đổ chính quyền họ Nguyễn.
9. Vua Quang Trung đã làm gì để phát triển nông nghiệp :
A. Ban chiếu lập học B. Ban chiếu Khuyến nông C. Giảm thuế D. Tăng thuế.
10. Sau khi quân Xiêm thất bại, Nguyễn Aùnh tiếp tục cầu viện thế lực nào bên ngoài để chiếm lại Gia Định :
A. Quân Thanh B. Quân Minh C. Quân Pháp D. Quân Chân Lạp.
11. Nguyên nhân chủ yếu làm cho Tây Sơn thất bại trước cuộc tấn công của Nguyễn Aùnh :
A. Nội bộ Tây Sơn chia rẽ, mâu thuẫn ngày càng gay gắt
B. Quân của Nguyễn Aùnh rất mạnh.
C. Nguyễn Aùnh được sự giúp đỡ của quân Xiêm
D. Quang Toản nối ngôi nhưng không đủ năng lực.
12. Tranh dân gian Việt Nam nổi tiếng đầu thế kỉ XVIII là :
A. Tranh đánh vật B.Tranh hứng dừa C. Tranh chăn trâu thổi sáo D. Dòng tranh Đông Hồ
13. Nhà bác học lớn nhất của Việt nam thế kỉ XVIII là :
A. Lê Hữu Trác B. Phan Huy Chú C. Lê Quý Đôn D. Ngô Nhân Tĩnh
14. Ông là người thầy thuốc có uy tín lớn nhất Việt Nam thế kỉ XVIII, ông tên là :
A. Lê HưÕu Trác B. Lê Quý Đôn C. Phan Huy Chú D. Lê Văn Hưu.
II. Hãy điền các chính sách về kinh tế ( KT) và Xã hội ( XH) vào ô trống trước các câu sau :
( Phép quân điền
( Nông dân là giai cấp bị bóc lột
( Tầng lớp thương nhân, thợ thủ công phải nộp thuế cho nhà nước
( Nghề đúc đồng, rèn sắt, làm đồ gốm càng phát triển.
III. Điền vào ô trống trước các câu sau : nguyên nhân thắng lợi (N) và ý nghĩa lịch sử (Y)
( Nhân dân ta có lòng nồng nàn yêu nước, ý chí quyết tâm giành độc lập tự do cho đất nước.
( Kết thúc 20 năm đô hộ tàn bạo của nhà Minh
( Bộ chỉ huy khởi nghĩa là những người tài giỏi
( Mở ra một thời kì phát triển mới cho đất nước.
IV. Điền chữ đúng (Đ) hoặc sai (S) vào ô trống trước các câu sau :
( Pháp luật nhà Lê hạn chế nghiêm ngặt việc bán mình làm nô tỳ hoặc bức dân làm nô tỳ.
( Chính sách «  ngụ binh ư nông » chỉ thực hiện ở thời Lý
( Trong lúc nguy cấp Lê Lai thay Lê Lợi chỉ huy cuộc khởi nghĩa
( Năm 1777 nghĩa quân Tây Sơn bắt được chúa Nguyễn, chính quyền họ Nguyễn ở Đàng trong bị lật đổ.
V. Điền vào chỗ trống để hoàn thành niên biểu