dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an De kiem tra 1 tiet su 9 ki 2 tu luan mien phi,tai lieu De kiem tra 1 tiet su 9 ki 2 tu luan mien phi,bai giang De kiem tra 1 tiet su 9 ki 2 tu luan mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/30/2015 9:20:52 PM
Filesize: 0.03 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

Trường: THCS Hòa Lợi KIỂM TRA 1 TIẾT
Lớp: 9…….. Môn: Lịch sử 9
Họ tên:……………………………


Điểm
Lời phê của giáo viên

Đề:
Câu 1 (2 điểm)
Cơ hội ngàn năm có một mà Đảng và nhân dân ta đã tận dụng khi phát động Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 là gì ? Tác dụng của cơ hội đó như thế nào ?
Câu 2 (4 điểm)
Trình bày những khó khăn cơ bản của nước ta từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 ? Đảng và nhân dân ta đã giải quyết những khó khăn đó như thế nào ?
Câu 3 (2 điểm)
Tại sao Pháp và Tưởng ký với nhau Hiệp ước Hoa – Pháp ngày 28/2/1946 ? Đảng và chính phủ ta thực hiện sách lược gì trước tình thế do Hiệp ước đó đặt ra ?
Câu 4 (2 điểm)
Cho biết âm mưu của Pháp – Mĩ trong việc thực hiện Kế hoạch Na - va ?

Bài làm:
…………………………………………………………………..........................
………………………………………………………………..............................
…………………………………………………………………..........................
………………………………………………………………..............................
…………………………………………………………………..........................
………………………………………………………………..............................
…………………………………………………………………..........................
………………………………………………………………..............................
…………………………………………………………………..........................
………………………………………………………………..............................
…………………………………………………………………..........................
………………………………………………………………..............................
…………………………………………………………………..........................
………………………………………………………………..............................
…………………………………………………………………..........................
………………………………………………………………..............................
…………………………………………………………………..........................
………………………………………………………………..............................
…………………………………………………………………..........................
………………………………………………………………..............................
…………………………………………………………………..........................
………………………………………………………………..............................
…………………………………………………………………..........................
………………………………………………………………..............................
…………………………………………………………………..........................
………………………………………………………………..............................
…………………………………………………………………..........................
………………………………………………………………..............................
…………………………………………………………………..........................
………………………………………………………………..............................
…………………………………………………………………..........................
………………………………………………………………..............................
…………………………………………………………………..........................
………………………………………………………………..............................
…………………………………………………………………..........................
………………………………………………………………..............................
…………………………………………………………………..........................
………………………………………………………………..............................
…………………………………………………………………..........................
………………………………………………………………..............................
…………………………………………………………………..........................
………………………………………………………………..............................
…………………………………………………………………..........................
………………………………………………………………..............................
…………………………………………………………………..........................
………………………………………………………………..............................