dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an De kiem tra mon tin hoc tieu hoc (quyen 1), hoc ky II mien phi,tai lieu De kiem tra mon tin hoc tieu hoc (quyen 1), hoc ky II mien phi,bai giang De kiem tra mon tin hoc tieu hoc (quyen 1), hoc ky II mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/6/2015 3:24:18 PM
Filesize: 0.08 M
Download count: 2
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download


Trường C Thành
Họ và tên:

Lớp:

KIỂM TRA HKII
MÔN TIN HỌC
THỜI GIAN: 35 PHÚT

I.Trắc nghiệm:Em hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Hai phím nào sau đây có chức năng gõ chữ hoa?
A. Shift và Alt B. Alt và Caps Lock C. Shift và Caps Lock D. Alt và Ctrl

Câu 2: Để có chữ “ em yêu tin học” theo kiểu Telex em sẽ gõ thế nào là đúng nhất?
A. em yeeu tin hocj B. em yeu tin hoc
C. em ye6u tin hocj D. em ye6u tin hoc5

Câu 3: Để xoá chữ "n" trong hình bên em sử dụng phím nào?
A. Caps Lock B. Backspace C. Delete D. Enter

Câu 4: Để gõ được chữ Tiếng Việt có dấu trong soạn thảo văn bản có mấy kiểu gõ chính?
A. 2 kiểu gõ B. 3 kiểu gõ C. 4 kiểu gõ D. 5 kiểu gõ

Câu 5: Phím "Shift" có chức năng gì?
A. Để gõ chữ hoa. B. Để gõ kí hiệu trên của phím có hai kí hiệu.
C. Cả A và B đều đúng. D. Cả A và B đều sai.

Câu 6 : Với kiểu gõ Telex để gõ chữ "Ă" em gõ:
A. U + W B. E + U C. W + U D. A + WCâu 7: Quy tắc gõ chữ có dấu là?
A. Gõ dấu trước, gõ chữ sau. B. Gõ chữ trước, gõ dấu sau.
C. Cả A và B đều đúng. D. Cả A và B đều sai.

Câu 8: Phím dùng để xóa ký tự bên phải của con trỏ là ?
A. Enter B. Backspace C. Delete D. Caps Lock

Câu 9: Công cụ nào dưới đây dùng để vẽ đường cong?
 B.  C.  D. 

II. Tự luận

Câu 1: Em hãy nêu cách gõ các từ sau chữ sau theo kiểu gõ VNI:

Để có chữ hoặc dấu
Em gõDấu huyền


Dấu sắc


Dấu nặng


Dấu ngã


Dấu hỏi
ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ II
Môn: Tin học
Thời gian : 35 phút
I.Trắc nghiệm

Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Đáp án
C
A
B
A
C
D
B
C
D


II.Tự luận

Câu 1:
Để có chữ hoặc dấu
Em gõ


a6


d9


o6


a8


e6


o7

Dấu huyền
2

Dấu sắc
1

Dấu nặng
5

Dấu ngã
4

Dấu hỏi
3