dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an ĐỀ KT THEO NL MÔN SINH mien phi,tai lieu ĐỀ KT THEO NL MÔN SINH mien phi,bai giang ĐỀ KT THEO NL MÔN SINH mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/26/2015 8:09:36 PM
Filesize: 0.12 M
Download count: 4
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
NHÓM 3 SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG
Môn Sinh học 9
- Đơn vị: Trường THCS Nguyễn Thái Học, Võ Văn Kiệt, Bà Đen.
- Các thành viên của nhóm, phân công công việc trong nhóm
TT
Họ và tên
Chức vụ
Phân công công việc

1
Võ Thị Đông
Nhóm trưởng
- Phụ trách chung, tổ chức thảo luận nhóm, chọn chủ đề.
- Xác định và xây dựng mạch kiến thức của chủ đề
- Xây dựng bảng mô tả mức độ đánh giá năng lực của học sinh qua chủ đề.
- Xây dựng hệ thống câu hỏi/bài tập theo các mức độ đã mô tả

2
Lê Thị Kim Nga
Thư ký
- Xác định và xây dựng mạch kiến thức của chủ đề
- Xây dựng bảng mô tả mức độ đánh giá năng lực của học sinh qua chủ đề.
- Xây dựng hệ thống câu hỏi/bài tập theo các mức độ đã mô tả
- Tập hợp số liệu, viết báo cáo

3
Võ Thị Huỳnh Vân
Thành viên
- Xác định và xây dựng mạch kiến thức của chủ đề
- Xây dựng bảng mô tả mức độ đánh giá năng lực của học sinh qua chủ đề.
- Xây dựng hệ thống câu hỏi/bài tập theo các mức độ đã mô tả

4
Nguyễn Kim Loan
Thành viên
- Xác định và xây dựng mạch kiến thức của chủ đề
- Xây dựng bảng mô tả mức độ đánh giá năng lực của học sinh qua chủ đề.
- Xây dựng hệ thống câu hỏi/bài tập theo các mức độ đã mô tả

5
Lê Thị Ngọc Minh
Thành viên
- Xác định và xây dựng mạch kiến thức của chủ đề
- Xây dựng bảng mô tả mức độ đánh giá năng lực của học sinh qua chủ đề.
- Xây dựng hệ thống câu hỏi/bài tập theo các mức độ đã mô tả

6
Võ Văn Chương
Thành viên
- Xác định và xây dựng mạch kiến thức của chủ đề
- Xây dựng bảng mô tả mức độ đánh giá năng lực của học sinh qua chủ đề.
- Xây dựng hệ thống câu hỏi/bài tập theo các mức độ đã mô tả


1. Xác định mạch kiến thức
Các bài liên quan của chủ đề
* Sinh học 9:
1.Chương I. Sinh vật và môi trường
2. Chương II. Hệ sinh thái
* Các môn khác ( nếu có):
- Môn công nghệ
- Môn địa lí.
- Môn sinh vật 6
2. Cấu trúc logic nội dung của chủ đề
2.1. Cơ sở khoa học ( Năng lực tư duy)
2.1.1. Vai trò của các nhân tố sinh thái ( ánh sáng, nhiệt độ và độ ẩm) lên đời sống sinh vật
2.1.2. Vai trò của hệ sinh thái với quần thể SV và con người

2.2. Vận dụng thực tiễn ( Năng lực hành động)
2.2.1. Giải thích được trong chăn nuôi người ta có biện pháp kĩ thuật gì để tăng năng suất
2.2.2. Giải thích được ý thức về KHHGĐ và thực hiện pháp lệnh dân số. Thế nào là tăng dân số tự nhiên? Phát triển dân số hợp lí có ý nghĩa gì
3. Xác định các năng lực hướng tới của chủ đề
3.1. Các năng lực chung:
3.1.1. Nhóm năng lực làm chủ và phát triển bản thân:
- Năng lực tự học: HS nghiên cứu tài liệu, tìm thực tế địa phương thông qua các kênh thông tin như: SGK, báo, mạng, phát thanh, truyền hình địa phương...
- Năng lực tư duy: phỏng đoán, phân tích mối quan hệ giữa môi trường (rừng) với con người tại nơi mình sinh sống.
- Năng lực tự quản lý: Biết quản lý hành vi hành xử của bản thân đối với môi trường. HS biết phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong nhóm.
3.1.2. Nhóm năng lực về quan hệ xã hội:
- Năng lực giao tiếp: Lắng nghe và diễn đạt ý tưởng của mình.
- Năng lực hợp tác: Phân chia công việc trong việc tìm tòi và nghiên cứu tài liệu; chia sẻ thông tin kiến thức thu nhận.
3.1.3. Nhóm năng lực sử dụng công cụ:
- Sử dụng CNTT và truyền thông để tìm tài liệu, thu nhận kiến thức và tuyên truyền, giáo dục bảo vệ rừng.
- Sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp để tiếp xúc với cộng đồng phục vụ mục đích điều tra và tuyên truyền.
- Tính toán dựa trên các số liệu để xác định thực trạng.
3