dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đề tài: Xây dựng và sử dụng bài tập rèn luyện KNDH Sinh học mien phi,tai lieu Đề tài: Xây dựng và sử dụng bài tập rèn luyện KNDH Sinh học mien phi,bai giang Đề tài: Xây dựng và sử dụng bài tập rèn luyện KNDH Sinh học mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/31/2015 3:16:39 PM
Filesize: 0.04 M
Download count: 2
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
1.1. Xuất phát từ các văn kiện có tính pháp lý về giáo dục của Đảng và Nhà nước
Trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2020 đã đề ra nhiệm vụ: “Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào việc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục quốc ”. Bởi vậy, việc đổi mới giáo dục và đào tạo là một trong những vấn đề cấp thiết được Đảng và Nhà nước chú trọng. Trong đó, đội ngũ giáo viên là lực lượng giữ vai trò có tính quyết định. Từ đó, đặt ra cho các trường sư phạm một trọng trách lớn, phải không ngừng đổi mới mục tiêu, phương pháp dạy học (PPDH) trong hệ thống trường sư phạm, phải coi GD ở các trường sư phạm (SP) như một quy trình công nghệ để tạo ra một lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp "Trồng người".
1.2. Xuất phát từ yêu cầu trong đổi mới PPDH
Yêu cầu đổi mới PPDH theo hướng đề cao vai trò của người học, chống lại thói quen học tập thụ động, bồi dưỡng năng lực tự học nhằm mục đích giúp cho người học có khả năng học tập suốt đời.
1.3. Xuất phát từ yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo ở các trường SP và ở phổ thông.
Để nâng cao chất lượng GV phổ thông đòi hỏi các trường sư phạm nói chung, trường CĐSP Hà Giang nói riêng phải đổi mới và nâng cao chất lượng dạy và học. Một sinh viên sư phạm chỉ trở thành một GV giỏi nếu được đào tạo, rèn luyện cân đối về kiến thức cơ bản và kiến thức nghiệp vụ. Vì vậy, việc đổi mới PPDH trong hệ thống trường SP, đặc biệt là việc "Dạy nghề DH" hay dạy cách dạy học cho SV như: Hình thành cho SV kỹ năng dạy học bộ môn là một vấn đề cần thiết. Nhưng việc dạy các môn nghiệp vụ ở trường SP vẫn còn nặng về lý thuyết chưa hình thành biện pháp rèn luyện kỹ năng ứng dụng cụ thể, do đó SV đi thực tập SP ở các trường phổ thông còn bỡ ngỡ, lúng túng trước các tình huống nghề nghiệp, số đông SV vẫn còn dạy theo kiểu thông báo kiến thức, chưa phát huy được tính tích cực của HS.
Một trong những hướng khắc phục những hạn chế trên là cần xây dựng biện pháp và quy trình gắn lý luận với kỹ năng ứng dụng trong quá trình đào tạo để rèn luyện cho SV quen dần với việc xử lý các tình huống thực của nghề DH.
Từ những lý do trên chúng tôi chọn đề tài "Xây dựng và sử dụng bài tập rèn luyện cho sinh viên ngành Sư phạm Sinh học trường CĐSP Hà Giang một số KNDH bộ môn ở THCS" với mong muốn góp phần cải tiến, đổi mới phương pháp dạy học và nâng cao chất lượng đào tạo nghề DH cho SV.
2. Mục đích nghiên cứu của đề tài
Xác định PP, biện pháp xây dựng và sử dụng bài tập rèn luyện cho SV một số kỹ năng dạy học Sinh học trong đổi mới PPDH nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo GV ở các trường CĐSP .
3. Đối tượng, khách thể nghiên cứu của đề tài
3.1. Đối tượng nghiên cứu
Quy trình thiết kế bài tập và phương pháp sử dụng bài tập để rèn luyện cho SV CĐSP một số KNDH sinh học trong đổi mới PPDH.
3.2. Khách thể nghiên cứu
Sinh viên ngành SP Sinh học trường CĐSP Hà Giang.
4. Giả thuyết khoa học
Thiết kế được bài tập rèn luyện KNDH và hướng dẫn cách giải quyết các bài tập đó một cách hợp lý, hệ thống thì việc rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp cho SVSP sẽ rất có hiệu quả.
5. Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài
- Nghiên cứu cơ sở lý luận liên quan đến đề tài.
- Phân tích cấu trúc nội dung chương trình SGK Sinh học ở trường THCS để làm cơ sở lý thuyết cho việc thiết kế và sử dụng bài tập để rèn luyện một số KNDH Sinh học.
- Thiết kế bài tập để rèn luyện một số kỹ năng dạy học Sinh học cho SV.
- Nghiên cứu xây dựng quy trình sử dụng bài tập rèn luyện kỹ năng dạy học Sinh học cho SV.
- Thực nghiệm sư phạm nhằm kiểm tra hiệu quả của PPDH đã đề xuất
6. Phương pháp nghiên cứu của đề tài
6.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết
- Nghiên cứu các tài liệu về chủ trương đường lối của Đảng và nhà nước trong công tác giáo dục chỉ đạo của bộ giáo dục và đào tạo về đổi mới nội dung, PPDH ở các cấp bậc học làm cơ sở định hướng cho việc nghiên cứu.
- Nghiên cứu cấu trúc nội dung chương trình SGK Sinh học ở THCS.
- Nghiên cứu tài liệu