dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đề thi đầu năm mien phi,tai lieu Đề thi đầu năm mien phi,bai giang Đề thi đầu năm mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/22/2013 2:24:16 PM
Filesize: 0.07 M
Download count: 4
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

Trường tiểu học 1 Sông Đốc KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC 2013 - 2014
Họ và tên: ………………………………… Môn: Toán
Lớp 3 Thời gian: 40 phút

Điểm
Lời phê
I : TỰ LUẬN
Bài 1: (1điểm ) a. Viết tiếp các số vào ô trống
621
622


625

627

629


b. Đọc các số sau:
- 571 : …………………………………………………………………………………………….
- 895: ……………………………………………………………………………………………..
Bài 2: Tính (1 điểm)
8cm × 3 = …………….. 25kg + 46kg = ……………..
40phút : 4 = …………….. – = ……………..
Bài 3: Đăt tính rồi tính ( 2 điểm )
432 + 224 66 + 14 772 - 530 56 - 38
………….. …………… ………….. …………..
………….. …………… ………….. …………..
………….. …………… ………….. …………..
Bài 4 Tìm x (1 điểm)
4× x = 40 x - 25 = 30
…………..……………………… …………………………………
…………..……………………… …………………………………
…………..……………………… …………………………………
Bài 5 (2 điểm). Có 32 que tính chia đều cho 4 nhóm. Hỏi mỗi nhóm có mấy que tính ?
Giải
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
II. TRẮC NGHIỆM
Hãy khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng cho mỗi câu dưới đây:
Bài 6: (2 điểm )
6.1 Cho phép tính x - 5 = 6 x được gọi là:
a. Số bị trừ b. Số trừ c. Hiệu
6.2. 90 bằng tổng của hai số nào trong các cặp số sau đây?
a. 32 và 68 b. 45 và 45 c. 19 và 81 d. 47 và 33
6.3. Cách viết nào đúng:
a. 1m = 10dm b. 1m = 100dm c. 1m= 1000dm
6.4 Số liền sau của số nhỏ nhất có ba chữ số là:
a. 101 b. 100 c. 90 d. 99
Bài 7: Có mấy hình tam giác? (1 điểm )

a. 10 hình b. 11 hình c. 12hìnhHƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CHO ĐIỂM MÔN TOÁN LỚP 3 ĐẦU NĂM

Bài 1: (1 điểm). Mỗi phép tính đúng cho 0,5 điểm.
Số:
621
622
623
624
625
626
627
228
229
230

Đọc các số sau:
571 : Năm trăm bảy mươi mốt .
895: Tám trăm chín mươi lăm.
Bài 2: Tính (1 điểm). Ghi kết quả mỗi phép tính đúng cho 0,25 điểm.
8cm × 3 = 24 cm 25kg + 46kg = 71 kg
40 phút : 4 = 10phút – = 38 l
Bài 3: Đăt tính rồi tính ( 2 điểm ) ( đặt tính và tính đúng mỗi phép tính cho 0.5 điểm )
432 + 224 66 + 14 772 - 530 56 - 38
  -  
656 80 252 19
Bài 4: Tìm x. (1 điểm). Mỗi phép tính đúng cho 0.5 điểm.
4 × x = 40 x - 25 = 30
x = 40 : 4 x = 30 + 25
x = 10 x = 55
Bài 5: (2 điểm).Có 32 que tính chia đều cho 4 nhóm. Hỏi mỗi nhóm có mấy que tính ?
Giải
Mỗi nhóm có số que tính là: (0.5 điểm )
32 : 4 = 8 ( que tính) ( 0.1 điểm ) đặt phép tính đúng cho 0.5 điểm
Đáp số: 8 que tính ( 0.5 điẻm )

Bài 6: (2 điểm). Hãy khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng cho mỗi câu dưới đây:
6.1 Cho phép tính x - 5 = 6
x được gọi là:
a. Số bị trừ b. Số trừ c. Hiệu
5.2. 90 bằng tổng của hai số nào trong các cặp số sau đây?
a. 32 và 68 b. 45 và 45 c. 19 và 81 d. 47 và 33
5.3. Cách viết nào đúng:
a 1m = 10dm b. 1m = 100dm c. 1m = 1000dm
5.4 Số liền sau của số nhỏ nhất có