dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đề thi đầu năm khối 2 mien phi,tai lieu Đề thi đầu năm khối 2 mien phi,bai giang Đề thi đầu năm khối 2 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 10/22/2013 2:28:31 PM
Filesize: 0.32 M
Download count: 5
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download


Trường tiểu học 1 Sông Đốc KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 2013 - 2014
Họ và tên: …………………………………. Môn: Tiếng Việt
Lớp 2 Thời gian: 35 phút

ĐIỂM
 LỜI PHÊ Chữ ký phụ huynh

Đọc
Trả lời
Tổng điểm


I/ Kiểm tra đọc (10 điểm)
Phần thưởng

1.Na là một cô bé bụng. Ở lớp, ai cũng mến em. Em gọt bút chì giúp bạn Lan . Em cho bạn Minh nửa cục tẩy. Nhiều lần, em làm trực nhật giúp các bạn bị mệt ... Na chỉ buồn vì em học chưa giỏi.
2. Cuối năm học, cả lớp bàn tán về điểm thi và phần thưởng . Riêng Na chỉ lặng yên nghe các bạn. Em biết mình chưa giỏi môn nào.
Một buổi sáng, vào giờ ra chơi, các bạn trong lớp túm tụm bàn bạc điều gì có vẻ bí mật lắm. Rồi các bạn kéo nhau đến gặp cô giáo.
Cô giáo cho rằng sáng kiến của các bạn rất hay....

2. Tìm gạch chân và đọc tiếng trong bài có vần êt :( 1 điểm )
3. Nối những từ chỉ việc làm của Na : (2 điểm )


4. Viết tiếp vào chỗ chấm để được một câu. (1 điểm )
Na là một cô bé .........................................

Trường tểu học 1 Sông Đốc KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 2013 - 2014
Họ và tên: …………………………….....….… Môn: Tiếng Việt
Lớp 2 Thời gian: 40 phút


Điểm
Lời phê

1. Chép đúng chính tả đoạn văn sau (6 điểm).
Phần thưởng
Cuối năm học . Na được tặng một phần thưởng đặc biệt. Đây là phần thưởng cả lớp đề nghị tặng em vì em là một cô bé tốt bụng, luôn luôn giúp đỡ mọi người.
Trình bày