dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an đề thi HKII sinh 6 có ma trận 4/6 mien phi,tai lieu đề thi HKII sinh 6 có ma trận 4/6 mien phi,bai giang đề thi HKII sinh 6 có ma trận 4/6 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/1/2015 10:42:10 PM
Filesize: 0.10 M
Download count: 11
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

TRƯỜNG THCS ĐÀO HỮU CẢNH KIỂM TRA HKII
GV: Nguyễn Thị Dạn NĂM HỌC 2013 – 2014
MÔN HỌC: SINH HỌC
KHỐI 6
THỜI GIAN : 45 PHÚT

I. Mục tiêu:
1.Kiến thức :
Thông qua bài kiểm tra giáo viên nắm được mức độ tiếp thu kiến thức của học sinh từ đó có biện pháp điều chỉnh thích hợp để kết quả dạy và học được nâng cao.
2.Kĩ năng
Rèn luyện cho học sinh kĩ năng phân biệt các dạng kiến thức về thực vật đã học, từ đó thấy được sự tiến hóa về cấu tạo cơ thể và sự thích nghi cao độ với môi trường sống của thực vật
3.Thái độ:
Giáo dục HS ý thức cẩn thận khi làm bài kiểm tra, yêu thiên nhiên, bảo vệ và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thực vật.
II. Ma trận :

CẤP ĐỘ TƯ DUY
CHỦ ĐỀ
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Vận dụng thấp
Vận dụng cao


TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL

Chương VII. Quả và hạt
( 6 tiết )
Tỉ lệ: 20%
Điểm: 2,0đ
Biết được đặc điểm của quả thịt.
Các điều kiện để hạt nảy mầm. Phân biệt nhóm quả khô trong thực tế.

Phân biệt nhóm quả hạt phát tán nhờ động vật trong thực tế.


1 câu= 0.5đ

2 câu= 1.0đ1 câu= 0.5đ


Chương VIII. Các nhóm thực vật (8tiết)
Tỉ lệ: 40%
Điểm: 4,0đ
Biết sự đa dạng của thực vật hạt kín.
Hiểu đặc điểm rễ của lớp 1 lá mầm, hiểu được cấu tạo của cây rêu suy ra vị trí túi bào tử.
So sánh đặc điểm của thực vật thuộc lớp 1 lá mầm và lớp 2 lá mầm
1 câu= 1đ
2 câu= 1.0đ


1 câu= 2đChương IX. Vai trò của thực vật(5 tiết)
Tỉ lệ: 15% Điểm : 1,5đ

Hiểu các biện pháp bảo vệ sự đa dạng của thực vật ở Việt Nam.
1 câu= 1.5đ

Chương X. Vi khuẩn-nấm-địa y (7 tiết )
Tỉ lệ: 25%
Điểm: 2,5đ
Nêu các điều kiện nảy mầm của nấm.
Hiểu cấu tạo của địa y là do nấm và tảo cộng sinh.


Phân biệt nấm có ích và nấm có hại.1 câu= 1.5đ
1 câu= 0.5đ1 câu= 0.5đ


Tổng số điểm
Tỉ lệ: 100% Điểm: 10đ
1câu = 0.5đ
1 câu
=2.5đ
5 câu =2.5đ
1 câu =1.5đ

1 câu =2đ
 2 câu =1đ
III. ĐỀ THI:
ĐỀ SỐ 1:
PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 4.0 điểm)
Em hãy chọn một câu trả lời đúng nhất trong các câu trả lời sau tương ứng với mỗi câu:
Câu 1. Quả thịt có đặc điểm:
A. Khi chín thì vỏ khô, cứng, mỏng.
B. Khi chín thì vỏ dày, cứng.
C. Khi chín thì vỏ dày, mềm, chứa đầy thịt quả
D. Khi chín thì vỏ khô, mềm, chứa đầy thịt quả
Câu 2: Đặc điểm rễ của lớp 1 lá mầm:
A. Rễ cọc.
B. Rễ chùm.
C. Rễ cọc và rễ chùm
D. Rễ cái
Câu 3: Nhóm quả nào sau đây thuộc nhóm quả khô:
A. Quả chôm chôm, quả nhãn.
B. Quả xoài, quả mít.
C. Quả đậu bắp, quả cải.
D. Quả mận, quả ổi
Câu 4: Quả và hạt nào sau đây phát tán nhờ động vật:
A. Quả đâu, quả chi chi. C. Quả cải, quả chò.
B. Quả ké đầu ngựa, hạt thông. D. Quả trâm bầu, hạt hoa sữa
Câu 5: Túi bào tử của cây rêu nằm ở:
A. Cành. C. Thân
B. Dưới lá. D. Ngọn
Câu 6:Những điều kiện nảy mầm của hạt là:
A. Đủ nước, nhiệt độ thích hợp.
B. Đủ nước, không