dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đề thi toán 4 VNEN cuối kỳ II mien phi,tai lieu Đề thi toán 4 VNEN cuối kỳ II mien phi,bai giang Đề thi toán 4 VNEN cuối kỳ II mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/2/2015 9:24:03 AM
Filesize: 0.10 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download

Họ và tên : ……………………….....
………………………………............
Học sinh lớp :4/…..
Trường : TH An Phú Tân A
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM (VNEN)
Năm học : 2014 - 2015
MÔN : TOÁN - LỚP 4
(Thời gian làm bài : 60 phút)Điểm
Nhận xét


I/PHẦN TRẮC NGHIỆM : 4 điểm

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
1) Giá trị của chữ số 5 trong số 735 647 là :
A. 5 B. 500 C. 5000 D. 500 000
2) Phân số nào chỉ phần đã tô màu của hình dưới đây.


 A. B. C. D. 
Số thích hợp để viết vào ô trống của = là :
A. 1 B. 2 C. 6 D. 36
4) : = Số thích hợp cần điền vào ô trống là :
A. 1 B. 3 C. 5 D. 35
Tìm x, biết 21 < x < 31 là số lẻ chia hết cho 3 :
A. 21 B. 24 C. 27 D. 30
6) Trên bản đồ khu vực hồ Hoàn Kiếm ở Hà Nội có tỉ lệ 1 : 20 000, vậy 1 cm trên bản đồ đó ứng với bao nhiêu mét trên thực tế?
A. 20 B. 200 C. 2 000 D. 20 000
7) Trong các khoảng thời gian sau, khoảng thời gian nào là dài nhất?
A. 1200 giây B. 10 phút C. giờ D. giờ
8) Trong các hình sau hình nào có góc tù.

A. Hình 1, 2 B. Hình 2,3 C. Hình 3,4 D. Hình 1,2,3,4II. PHẦN VẬN DỤNG VÀ TỰ LUẬN : 6 điểm
Tính : 2 điểm

a) + - 


b) : x 2.Viết số thích hợp vào chỗ chấm : 2 điểm

6 tấn 95kg = ……………. kg

3tấn = …………. tạ

5 phút 15 giây = ………….. giây
 giờ = ……………. phút

100 năm = ………….. thế kỉ
 thế kỉ = …………… năm
2m6dm = …………. dm
 dm = ……….. cm

3. Bài toán: Một cửa hàng gạo đã bán được 280kg gạo tẻ và gạo nếp, trong đó số gạo nếp bằng số gạo tẻ. Tính số gạo mỗi loại. (2 điểm)
Giải
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM (VNEN)
MÔN TOÁN LỚP 4
(Thời gian làm bài : 60 phút)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM : 4 điểm
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Mỗi đáp án đúng đạt 0,5 điểm

Câu
Đáp án

1
C

2
C

3
B

4
B

5
C

6
B

7
C

8
C


II. PHẦN VẬN DỤNG VÀ TỰ LUẬN : 6 điểm

Tính :
Học sinh tính đúng mỗi câu đạt 1 điểm.

(2 x 1 điểm = 2 điểm)

Viết số thích hợp vào chỗ chấm
Học sinh điền đúng mỗi kết quả đạt 0,25 điểm.
(8 x 0,25 điểm = 2 điểm)
3. Bài toán: 2 điểm

Tổng số phần bằng nhau là:
2 + 5 = 7 (phần)
Số kí lô gam gạo nếp là:
280 : 7 x 2 = 80 (kg)
Số kí lô gam gạo tẻ là:
280 – 80 = 200 (kg)
Đáp số : Gạo nếp 80 kg
Gạo tẻ 200 kg


Lưu ý : Thiếu hoặc sai đơn vị hay đáp số trừ 0,25 điểm cho cả bài.