dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đề tuyển sinh lớp 10 môn Văn mien phi,tai lieu Đề tuyển sinh lớp 10 môn Văn mien phi,bai giang Đề tuyển sinh lớp 10 môn Văn mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/31/2015 8:46:03 PM
Filesize: 0.05 M
Download count: 7
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10-THPT TỪ NĂM 2008-2014     Sở GDDT Hà Tĩnh    KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM 2008-2009 ĐỀ CHÍNH THỨC                   Môn Ngữ văn     Mã:01                                    Thời gian làm bài:120 phút   Câu 1:Nêu ý nghĩa nhan đề “Ánh trăng”trong bài thơ Ánh trăng của Nguyễn Duy. Câu 2:Viết một đoạn văn cảm nhận khổ thơ sau:               “Không có kính không phải vì xe không có kính                 Bom giật bom rung kính vỡ đi rồi                 Ung dung buồng lái ta ngồi                 Nhìn đất nhìn trời nhìn thẳng”                                      (Bài thơ về tiểu đội xe không kính-Phạm Tiến Duật)   Câu 3:Một trong những thành công của truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa là chất trữ tình.Hãy phân tích làm rõ điều đó.                             ------------------------------------------- Sở GDDT Hà Tĩnh    KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM 2008-2009 ĐỀ CHÍNH THỨC                   Môn Ngữ văn     Mã:02                                    Thời gian làm bài:120 phút Câu 1:Nêu ý nghĩa nhan đề “Đồng chí”trong bài thơ Đồng chí của Chính Hữu. Câu 2:Viết một đoạn văn cảm nhận khổ thơ sau trong đó có sử dụng phép thế:                 “Không có  kính ừ thì có bụi                 Bụi phun tóc trắng như người già                 Chưa cần rửa phì phèo châm diếu thuốc                 Nhìn nhau mặt lấm cười ha ha”                                                       (Bài thơ về tiểu đội xe không kính-Phạm Tiến Duật)   Câu 3:Một trong những thành công của truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa là chất trữ tình.Hãy phân tích làm rõ điều đó.                             --------------------------------------------------------- Sở GDDT Hà Tĩnh    KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM 2008-2009 ĐỀ CHÍNH THỨC                   Môn Ngữ văn     Mã:03                                    Thời gian làm bài:120 phút   Câu 1:Nêu ý nghĩa nhan đề “Mùa xuân nho nhỏ”trong bài thơ Muỳa xuân nho nhỏ  của thanh Hải. Câu 2:Viết một đoạn văn cảm nhận khổ thơ sau trong đó có sử dụng phép thế:                          “ Không có  kính ừ thì ướt áo                 Mưa tuôn mưa xối như ngoài trời                 Chưa cần thay lái trăm cây số nữa                 Mưa ngừng gió lùa khô mau thôi”                                                    (Bài thơ về tiểu đội xe không kính-Phạm Tiến Duật)   Câu 3:Một trong những thành công của truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa là chất trữ tình.Hãy phân tích làm rõ điều đó.   ------------------------------------------------------------------- Sở GDDT Hà Tĩnh    KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM 2008-2009 ĐỀ CHÍNH THỨC                   Môn Ngữ văn     Mã:04                                    Thời gian làm bài:120 phút   Câu 1:Nêu ý nghĩa nhan đề “Con cò”trong bài thơ con cò  của Chế Lan Viên. Câu 2:Viết một đoạn văn cảm nhận khổ thơ sau trong đó có sử dụng phép nối:                          “ Không có kính rồi xe không có đèn                 Không có mui xe thùng xe có xước                 Xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước                 Chỉ cần trong xe có một trái tim”                                          (Bài thơ về tiểu đội xe không kính-Phạm Tiến Duật)   Câu 3:Một trong những thành công của truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa là chất trữ tình.Hãy phân tích làm rõ điều đó.                                     -----------------------------------------------     Sở GDDT Hà Tĩnh    KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM 2009-2010 ĐỀ CHÍNH THỨC                   Môn Ngữ văn     Mã:01                                    Thời gian làm bài:120 phút   Câu 1(1,0d)   Trong bài thơ Viếng lăng Bác,nhà thơ Viễn Phương viết:                                       “Ngày ngày mặt trời đi qua trên lăng                                         Thấy một mặt trời trong lăng rất đỏ                                                             (Ngữ văn 9,tập 2,NXBGD-2005) Từ “mặt trời trong câu thơ thứ hai là biện pháp tu từ gì?Nêu tác dụng của nó. Câu 2{2,0d)   Viết một đoạn văn(khoảng 5-7 dòng)giới thiệu về tác giả Phạm Tiến Duật,trong đó có sử dụng phép thế và phép nối.Chỉ ra từ ngữ liên kết thuộc phép liên kết nào? Câu 3(3,0d)   Trong văn bản Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới(Ngữ vă 9,tạp 2,NXB GD-2005),tác giả Vũ Khoan chỉ ra một trong những cái mạnh của con người Việt Nam là “thông minh nhạy bén với cái mới”còn cái yếu là “khả năng thực hành và sáng tạo bị hạn chế do lối học chay học vẹt nặng nề”       Hãy viết một bài văn nghị luận khoảng 300 từ trình bày suy nghĩ của em về ý kiến trên?