dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an đi chơi phố mien phi,tai lieu đi chơi phố mien phi,bai giang đi chơi phố mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/28/2015 9:28:04 AM
Filesize: 0.03 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
Chủ đề chính: Phương tiện giao thông
Chủ đề nhánh:
Lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ
Thơ: Đi chơi phố ( Triệu Thị Lê)
                                       Đối tượng: Nhà trẻ 24-36 tháng
                    Ngày dạy: ..../03/2015
                     Người dạy: Nguyễn Thị Lệ Thu

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Kiến thức
- Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả, đọc thuộc bài thơ.
- Trẻ biết cảm nhận và thể hện nhịp điệu của bài thơ.
2. Kỹ năng
- Phát triển vốn từ cho trẻ, cách diễn đạt và diễn cảm.
- Phát triển khả năng ghi nhớ, chú ý có chủ định.
3. Thái độ
- Trẻ chú ý, tập trung lắng nghe.
- Trẻ hiểu được một số luật lệ giao thông.
- Mạnh dạn trả lời câu hỏi của cô.
II. CHUẨN BỊ
1. Đồ dùng của cô:
- Băng nhạc, máy, đầu đĩa.
- Hình ảnh minh hoạ nội dung bài thơ “Đi chơi phố”.
2. Đồ dùng của trẻ:
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG:
HĐ 1: Ổn định, tạo hứng thú.
Hát bài hát “ đèn xanh đèn đỏ ”
- Hỏi trẻ vừa hát bài hát gì?
- Trong bài hát nói về gì?
- Vì sao mọi người phải chấp hành luật lệ giao thông?
* Giới thiệu: Có đôi bạn đi chơi phố, để biết hai bạn ấy chấp hành luật giao thông như thế nào, hôm nay cô sẽ đọc cho các con nghe bài thơ “Đi chơi phố”.
HĐ 2: Nội dung trọng tâm.
1. Cô đọc thơ cho trẻ nghe:
- Lần 1: Đọc thơ diễn cảm bằng lời
- Lần hai: Đọc thơ lết hợp cho trẻ hình ảnh minh hoạ.
2. Trích dẫn, đàm thoại:
- Cô vừa đọc bài thơ gì? Do ai sáng tác?
- Bạn nhỏ trong bài thơ đi đâu?
- Cô đọc hai câu thơ: “ Đi chơi phố
Gặp đèn đỏ…”
- Gặp đèn đỏ bạn nhỏ trong bài thơ đã làm gì?
“ Gặp đèn đỏ… qua vội”
- Ngoài đèn đỏ ra còn có đèn gì nữa?
“Đèn vàng… đèn xanh”
- Khi đèn xanh bật lên bạn nhỏ đã làm gì?(Nào nhanh… nhé)
- Giáo dục trẻ: các con ạ, bạn nhỏ trong bài thơ rất ngoan, khi đi chơi phố các bạn đã biết đi đúng luật, đèn đỏ dừng lại, đèn vàng đi chậm và đèn xanh thì được đi.Các con nhớ khi đi trên đường phải có người lớn và phải chấp hành đúng luật lệ giao thông3. * * Dạy trẻ đọc thơ: Đi chơi phố
- Cả lớp đọc thơ, tổ, nhóm, cá nhân đọc thơ.
Khi trẻ đọc thơ cô động viên trẻ đọc diễn cảm, chú ý sửa sai cho trẻ.
* Trò chơi:
* Nhận xét, kết thúc hoạt động:
Cho trẻ hát “ đèn xanh đèn đỏ ” và vận động theo bài hát.
- Dọn đồ dùng, đồ chơi gọn gàng.Đi chơi phố  Ði chơi phố   Gặp đèn đỏ   Dừng lại thôi      Không qua vội  Ðèn vàng rồi   Tiếp đèn xanh          Nào nhanh nhanh        Qua đường nhé!                    Triệu Thị Lê