dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an địa 6/tuần 31/tiết 30 mien phi,tai lieu địa 6/tuần 31/tiết 30 mien phi,bai giang địa 6/tuần 31/tiết 30 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/28/2015 9:55:22 PM
Filesize: 0.06 M
Download count: 25
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Tuần 31 NS: 27/03/2015
Tiết 30 ND: 30/03/2015I. MỤC TIÊU: Qua bài học, HS cần đạt được:
1. Kiến thức:
- Biết được độ muối của nước biển và đại dương; nguyên nhân làm cho độ muối của các biển và đại dương không giống nhau
- Trình bày được ba hình thức vận động của nước biển và đại dương, nguyên nhân.
2. Kĩ năng:
- Nhận biết hiện tượng sóng biển và thủy triều qua tranh ảnh.
- Sử dụng bản đồ “Các dòng biển trong đại dương thế giới” để kể tên một số dòng biển lớn.
3. Thái độ:
Có ý thức bảo vệ, không làm ô nhiễm nước biển và ĐD. Phản đối các hành vi làm ô nhiễm nước biển và đại dương.
4. Định hướng phát triển năng lực:
- Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực hợp tác
- Năng lực chuyên biệt: Sử dụng hình vẽ, tranh ảnh, video
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:
1. Chuẩn bị của giáo viên: Bản đồ tự nhiên VN, TG
2. Chuẩn bị của học sinh: tập bản đồ
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
1. Ổn định: Kiểm tra sỉ số (1 phút)
6A1......................................6A2.........................................6A3........................................
6A4......................................6A5..........................................
2. Kiểm tra bài cũ: (6 phút)
- Sông và hồ khác nhau như thế nào ?
- Thế nào là hệ thống sông, lưu vực sông ?
3. Tiến trình bài học:

Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung

1.Hoạt động 1: Biết được độ muối của nước biển và đại dương không giống nhau; nguyên nhân.
(9 phút)
* Hình thức tổ chức hoạt động: Hình “ bài lên lớp”; cá nhân
* Phương pháp dạy học: Vấn đáp, diễn giảng, trực quan
* Kĩ thuật dạy học: Kĩ thuật đặt câu hỏi
*Bước 1:
- Khi nói đến biển em nghĩ ở đó có các yếu tố gì?
Gợi ý sự khác nhau giữa biển và hồ về độ lớn, tính chất của nước.
- HS trả lời. Gv chuẩn xác kiến thức. Chỉ các vị trí biển Ban – Tich (châu Âu), biển Hồng Hải,...trên bản đồ thế giới.
Nước biển mặn do sự hòa tan các loại muối từ đất, đá trong lục địa đưa ra
*Bước 2:
-Tại sao độ muối trong các biển và đại dương không giống nhau?
( Phụ thuộc vào lượng nước đổ ra biển, độ bốc hơi)
Liên hệ: sản xuất muối ở Cà Ná – Ninh Thuận
2.Hoạt động 2: Biết được các hình thức vận động của nước biển, ĐD và nguyên nhân hình thành của chúng (23 phút)
* Hình thức tổ chức hoạt động: Hình “ bài lên lớp”; cá nhân, nhóm
* Phương pháp dạy học: Vấn đáp, diễn giảng, trực quan, nhóm
* Kĩ thuật dạy học: Kĩ thuật đặt câu hỏi, điều khiển nhóm
*Bước 1:
- Bằng thực tế và H.61(sgk) em hãy mô tả hiện tượng sóng?
- GV: Hiện tượng sóng từ ngoài khơi xô vào bờ mà chúng ta nhìn thấy chỉ là ảo giác, thực tế sóng chỉ là vận động tại chỗ của nước theo chiều thẳng đứng .
Nguyên nhân: Gió, núi lửa, động đất
*Bước 2:
- Quan sát H.62, 63 nhận xét sự thay đổi của ngấn nước biển ở ven bờ?
- HS đọc phần b
- Thủy triều là gì. Thủy triều có mấy loại?
- Nguyên nhân sinh ra thủy triều?
- Hs trả lời. GV chuẩn xác kiến thức.
GV: Tác dụng….: Sử dụng năng lượng thủy triều làm than xanh. BVTQ đánh thắng quân nguyên 3 lần trên sông Bạch Đằng
Liên hệ biến đổi khí hậu: Thủy triều là nguồn năng lượng vô tận. Cần tạo ra điện từ nguồn năng lượng thủy triều thay thế cho nguồn nguyên liệu hoá .
*Bước 3:
- GV: Giải thích bản đồ H64(sgk)
- Dòng biển là gì? Nguyên nhân?
- Hs trả lời, gv chuẩn xác kiến thức.


*Bước 4:
- Hãy đọc tên dòng biển nóng, lạnh cho nhận xét về hướng chảy của chúng? (dòng biển Gơn- xtrim, Cư-rô-si-ô, Pê-ru, Ben-ghê-la...)
- Dựa vào đâu chia dòng biển nóng, dòng biển lạnh?
( Sự chênh lệch t0 của dòng biển với khối nước xung quanh )
- Dòng biển có ảnh hưởng như thế nào đến khí