dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an địa 6/tuần 32/tiết 31 mien phi,tai lieu địa 6/tuần 32/tiết 31 mien phi,bai giang địa 6/tuần 32/tiết 31 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/6/2015 10:59:11 PM
Filesize: 0.06 M
Download count: 19
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Tuần 32 NS: 11/04/2015
Tiết 31 ND: 14/04/2015

I. MỤC TIÊU: Qua bài học, HS cần đạt được:
1. Kiến thức:
- Trình bày được hướng chuyển động của các dòng biển nóng và lạnh trong đại dương thế giới.
- Nêu được ảnh hưởng của dòng biển đến nhiệt độ, lượng mưa của các vùng bờ tiếp cận với chúng
2. Kĩ năng:
Xác định vị trí, hướng chảy của các dòng biển trên bản đồ thế giới: dòng biển Gơn- xtrim, Cư-rô-si-ô, Pê-ru, Ben-ghê-la
3. Thái độ:
Giúp các em hiểu biết thêm thực tế
4. Định hướng phát triển năng lực:
- Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực hợp tác
- Năng lực chuyên biệt: Sử dụng biểu đồ, năng lực phân tích
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:
1. Chuẩn bị của giáo viên: Bản đồ tự nhiên thế giới
2. Chuẩn bị của học sinh: sgk, tập bản đồ.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
1. Ổn định: Kiểm tra sỉ số (1 phút)
6A1......................................6A2.........................................6A3........................................
6A4......................................6A5..........................................
2. Kiểm tra bài cũ: (5 phút)
- Vì sao độ muối của các biển và đại dương lại khác nhau ?
- Nêu các hình thức vận động của nước biển ?
3. Tiến trình bài học:
1. Hoạt động 1: (20 phút)
Biết được hướng chuyển động của các dòng biển nóng và lạnh trong đại dương thế giới
* Hình thức tổ chức hoạt động: Hình “ bài lên lớp”; nhóm
* Phương pháp dạy học: Trực quan, vấn đáp
* Kĩ thuật dạy học: Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật hướng dẫn quan sát
*Bước 1:
- GV chia lớp theo các nhóm
- Quan sát H.64 (sgk) cho biết:
N1,2: Cho biết tên của các DBN, DBL ở nửa cầu Bắc ( trong ĐTD, TBD)
N3,4: Cho biết tên của các DBN, DBL ở nửa cầu Nam trong ĐTD, TBD)
N5,6: Cho biết vị trí, hướng chảy của các DBN, DBL ở nửa cầu Bắc, nửa cầu Nam
- Các nhóm trình bày kết quả trên bản đồ – nhóm khác nhận xét bổ sung
*Bước 2:
GV: Chuẩn xác lại kiển thức theo bảng:

Đại dương
Hải lưu
Bắc Bán Cầu
Nam Bán CầuTên hải lưu
Vị trí-hướng chảy
Tên hải lưu
Vị trí-hướng chảy

TBD
Nóng
Cư-rô-si-ô

Từ XĐ -> 600B

Đông úc
XĐ -> 300N


Lạnh
Califoocnia

400 B -> XĐ

Pê - ru
600 N -> XĐ

ĐTD
Nóng
Gơn- xtrim
Chí tuyến B->600B
Bra-xin
XĐ -> 300N


Lạnh
Grơn-len
 Cực bắc ->600 B
Ben – ghê-la
600 N -> XĐ

Kết luận: Các dòng biển nóng thường chảy từ các vĩ độ thấp lên các vùng vĩ độ cao, ngược lại các dòng biển lạnh thường chảy từ các vùng vĩ độ cao về các vùng vĩ độ thấp.

2. Hoạt động 2: (12 phút)
Tìm hiểu ảnh hưởng của dòng biển đến nhiệt độ, lượng mưa của các vùng bờ tiếp cận với chúng
* Hình thức tổ chức hoạt động: Hình “ bài lên lớp”; cá nhân
* Phương pháp dạy học: Trực quan, vấn đáp
* Kĩ thuật dạy học: Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật hướng dẫn quan sát
*Bước 1:
Yêu cầu hs đọc nội dung bài 2.
Gv hướng dẫn hs quan sát H.65(sgk)
*Bước 2:
- HS dựa vào H.65 trả lời các câu hỏi:
+ Vị trí 4 điểm A, B, C, D nằm trên vĩ độ nào?
+ Địa điểm nào gần dòng biển nóng, có nhiệt độ bao nhiêu ?
+ Địa điểm nào gần dòng biển lạnh, có nhiệt độ bao nhiêu ?
- GV chuẩn xác kiến thức
+ DBN làm nhiệt độ các vùng ven biển cao hơn
+ DBL làm nhiệt độ các vùng ven biển thấp hơn các vùng cùng vĩ độ
Kết luận: Các vùng ven biển, nơi có dòng biển nóng chảy qua có nhiệt độ cao hơn và mưa nhiều hơn những nơi có dòng biển lạnh chảy qua.

IV. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP:
1. Tổng kết: (5 phút)