dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Địa 8/ tuần 31/ tiết 42 mien phi,tai lieu Địa 8/ tuần 31/ tiết 42 mien phi,bai giang Địa 8/ tuần 31/ tiết 42 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/29/2015 8:34:56 PM
Filesize: 0.06 M
Download count: 17
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Tuần 31 Ngày soạn: 27/03/2015
Tiết 42 Ngày dạy: 31/03/2015

Bài 36: ĐẶC ĐIỂM ĐẤT VIỆT NAM

I. MỤC TIÊU : Qua bài học, học sinh cần đạt được:
1.Kiến thức:
- Trình bày và giải thích được đặc điểm chung của đất VN.
- Nắm được đặc tính,sự phân bố và giá trị kinh tế của các nhóm đất chính ở nước ta.
- Nêu được một số vấn đề lớn trong sử dụng và cải tạo đất ở VN
2. Kỹ năng:
- Phân tích bản đồ đất VN, phân tích bảng số liệu về tỉ lệ 3 nhóm đất chính
3. Thái độ:
- Giúp hs biết cách sử dụng đất hợp lí và bảo vệ môi trường đất
4. Định hướng phát triển năng lực:
- Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ, …
- Năng lực chuyên biệt: sử dụng bản đồ; sử dụng hình vẽ, tranh ảnh, mô hình, video, clip…
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1. Chuẩn bị của giáo viên
- Bản đồ đất VN
- Tranh ảnh về việc sử dụng đất.
2. Chuẩn bị của học sinh:
- Sgk, tập Atlats địa lí VN
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
1.Ổn định (1 phút): Kiểm tra vệ sinh, sĩ số lớp 8A1....................................................8A2.............................................8A3........................................, 8A5……………………………….., 8A6………………………………
2. Kiểm tra bài cũ:
3.Tiến trình bài học:
Khởi động:Đất (thổ nhưỡng) là sản phẩm của thiên nhiên do nhiều nhân tố hình thành. Đất còn là tư liệu sản xuất chính từ lâu đờiđối với sản xuất nông - lâm nghiệp. Đất ở nước ta đã được nhân dân sử dụng, cải tạo và phát triển thành nguồn tài nguyên vô cùng quý giá.
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung

Hoạt động 1: Tìm hiểu đặc điểm chung của đất VN (10 phút).
* Hình thức tổ chức hoạt động:Hình thức “ bài lên lớp”; cá nhân , nhóm
*Phương pháp dạy học : Đàm thoại, diễn giảng, giải quyết vấn đề, pp sử dụng bản đồ, tự học,…
* Kỹ thuật dạy học: KT đặt câu hỏi, KT hợp tác…
Bước 1:
- Dựa vào thông tin sgk mục 1.a + H36.1 + H 36.2 Hãy cho biết:
- Tài nguyên Đất nước ta đa dạng, phức tạp như thế nào?Đọc tên các loại đất Hình 36.1
Bước 2:
- Những nhân tố nào đã ảnh hưởng đến sự hình thành đất? Lấy ví dụ?
- Hs trả lời, gv chuẩn xác kiến thức.
Hoạt động 2: Tìm hiểu sự phân bố, đặc tính và giá trị kinh tế của các nhóm đất (20 phút).
* Hình thức tổ chức hoạt động:Hình thức “ bài lên lớp”; cá nhân , nhóm
*Phương pháp dạy học : Đàm thoại, diễn giảng, giải quyết vấn đề, pp sử dụng bản đồ, tự học,…
* Kỹ thuật dạy học: KT đặt câu hỏi, KT hợp tác…
Bước 1:
- Nước ta có mấy nhóm đất chính?
Dựa thông tin mục 1.b điền tiếp kiến thứcvào bảng sau: (phụ lục)
- Nhóm 1+2: Đất Feralit
- Nhóm 3 +4: Đất mùn núi cao
- Nhóm 5 +6: Đất bồi tụ phù sa
Bước 2:
- Các nhóm thảo luận, đại diện nhóm lên trình bày.
- Gv chuẩn xác kiến thức.
Hoạt động 3: Tìm hiểu vấn đề sử dụng và cải tạo đất ở VN (10 phút).
* Hình thức tổ chức hoạt động:Hình thức “ bài lên lớp”; cá nhân , nhóm
*Phương pháp dạy học : Đàm thoại, diễn giảng, giải quyết vấn đề, pp sử dụng bản đồ, tự học,…
* Kỹ thuật dạy học: KT đặt câu hỏi, KT hợp tác…
Bước 1:
- Đất có phải là tài nguyên vô tận không? Tại sao?
- Thực trạng việc sử dụng đất ở VN hiện nay như thế nào?Liên hệ địa phương em?
-Nêu biện pháp bảo vệ tài nguyên đất?
- Hs trả lời . Gv chuẩn xác kiến thức.
Bước 2:
-Hãy giải thích câu tục ngữ, ca dao sau:
"Ai ơi! Chớ bỏ ruộng hoang. Bao nhiêu tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu!"
1. Đặc điểm chung của đất Việt Nam:


- Đa dạng, phức tạp, thể hiện rõ tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm của thiên nhiên Việt Nam