dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Địa 8/ tuần 32/ tiết 44 mien phi,tai lieu Địa 8/ tuần 32/ tiết 44 mien phi,bai giang Địa 8/ tuần 32/ tiết 44 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/5/2015 7:08:24 PM
Filesize: 0.05 M
Download count: 16
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Tuần 32 Ngày soạn:04/04/2015
Tiết 44 Ngày dạy: 7/04/2015I. MỤC TIÊU : Qua bài học, học sinh cần đạt được:
1.Kiến thức:
Nêu được giá trị tài nguyên sinh vật, nguyên nhân của sự suy giảm và sự cần thiết phải bảo vệ nguồn tài nguyên sinh vật ở Việt Nam.
2. Kỹ năng:
- Phân tích tranh ảnh, bản đồ sinh vật VN, liên hệ thực tế địa phương
- Tính toán và vẽ biểu đồ về sự biến động diện tích rừng ở Việt Nam
3. Thái độ:
- Có ý thức bảo vệ nguồn tài nguyên sinh vật ở xung quanh ta.
4. Định hướng phát triển năng lực:
- Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ, …
- Năng lực chuyên biệt: sử dụng bản đồ; sử dụng hình vẽ, tranh ảnh, mô hình, video, clip…
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1. Chuẩn bị của giáo viên
- Tranh ảnh về một số loài động thực vật quý hiếm ở nước ta.
- Tranh ảnh về các hoạt động khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên sinh vật.
2. Chuẩn bị của học sinh:
- sgk, tài liệu sưu tầm về tài nguyên sinh vật VN
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
1.Ổn định (1 phút): Kiểm tra vệ sinh, sĩ số lớp 8A1....................................................8A2.............................................8A3........................................, 8A5……………………………….., 8A6………………………………
2. Kiểm tra bài cũ ( 5 phút):
- Nêu đặc điểm chung của sinh vật VN?
- Trình bày các hệ sinh thái ở nước ta?
3. Tiến trình bài học::
Khởi động: Tài nguyên sinh vật cũng không phải là tài nguyên vô tận.Sự giàu có của rừng và động vật hoang dã ở VN đã giảm sút nghiêm trọng, trước hết là tài nguyên rừng.Vậy chúng ta phảilàm gì và làm như thế nào để bảo vệ nguồn tài nguyên quan trọng này?

Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung

Hoạt động 1: Tìm hiểu giá trị tài nguyên sinh vật VN (15 phút)
* Hình thức tổ chức hoạt động:Hình thức “ bài lên lớp”; cá nhân
*Phương pháp dạy học : Đàm thoại, diễn giảng, giải quyết vấn đề, pp sử dụng hình ảnh trực quan, tự học,…
* Kỹ thuật dạy học: KT đặt câu hỏi, KT hợp tác…
Bước 1:
Dựa vào thông tin mục 1sgk , Bảng 38.1 hãy:
- Cho biết những giá trị của tài nguyên thực vật đối với kinh tế - xã hội?
- Cho biết những giá trị của tài nguyên động vật đối với kinh tế - xã hội? Nêu một số sản phẩm lấy từ động vật rừng và biển mà em biết?
Bước 2:
- Hs lần lượt trả lời câu hỏi
- Gv chuẩn xác kiến thức.
+ giá trị tài nguyên sinh vật của nước ta rất to lớn về nhiều mặt.
Hoạt động 2:Tìm hiểu nguyên nhân làm suy giảm tài nguyên sinh vật và biện pháp bảo vệ tài nguyên sinh vât ( 20 phút)
* Hình thức tổ chức hoạt động:Hình thức “ bài lên lớp”; cá nhân, nhóm
*Phương pháp dạy học : Đàm thoại, diễn giảng, giải quyết vấn đề, pp sử dụng hình ảnh trực quan, tự học,…
* Kỹ thuật dạy học: KT đặt câu hỏi, KT hợp tác…
Bước 1:
- GV phân nhóm thảo luận
Nhóm 1,2:
- Thực trạng tài nguyên rừng ở nước ta hiện nay như thế nào?
- Những nguyên nhân nào đã làm suy giảm tài nguyên rừng ở nước ta? Nêu những biện pháp để bảo vệ nguồn tài nguyên này?
Nhóm 3,4:
+Thực trạng tài nguyên động vật ở nước ta hiện nay như thế nào?
+ Những nguyên nhân nào đã làm tài nguyên động vật ở nước ta ngày càng cạn kiệt? Đặc biệt một số động vật quý hiếm có nguy cơ diệt vong? Những biện pháp bảo vệ nguồn tài nguyên này?
Bước 2:
- Các nhóm trình bày kết quả, nhóm khác nhận xét.
- Gv chuẩn xác kiến thức :
Gv nhắc lại hiện trạng, nguyên nhân suy giảm tài nguyên sinh vật và sự cần thiết phải bảo vệ tài nguyên sinh vật ở nước ta
Bảo vệ rừng là một trong những biện pháp hạn chế sự BĐKH
+Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách và luật để bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng
+ Vì vậy các em cần có ý thức bảo vệ các loài thực động vật ở địa phương, đất nước; không đồng tình, không tham gia các hoạt động phá hoại cây