dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Địa 8/ tuần 32/ tiết 45 mien phi,tai lieu Địa 8/ tuần 32/ tiết 45 mien phi,bai giang Địa 8/ tuần 32/ tiết 45 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/5/2015 7:09:23 PM
Filesize: 0.05 M
Download count: 18
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Tuần 32 Ngày soạn:06/04/2015
Tiết 45 Ngày dạy:10/04/2015I. MỤC TIÊU : Qua bài học, học sinh cần đạt được:
1. Kiến thức:
- Trình bày và giải thích được 4 đặc điểm chung nổi bật của tự nhiên VN.
- Nêu được những thuận lợi, khó khăn của tự nhiên đối với đời sông và phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta.
2. Kỹ năng:
- Sử dụng bản đồ tự nhiên VN để nhận biết sự phân bậc độ cao địa hình, các hướng gió chính, các dòng biển, các dòng sông lớn.
- Kỹ năng tư duy địa lí tổng hợp.
3. Thái độ:
- Giúp học sinh có hứng thú với môn học, có tình yêu quê hương đất nước.
4. Định hướng phát triển năng lực:
- Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ, …
- Năng lực chuyên biệt: sử dụng bản đồ; sử dụng hình vẽ, tranh ảnh, mô hình, video, clip…
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1. Chuẩn bị của giáo viên: Bản đồ tự nhiên Việt Nam.
2. Chuẩn bị của học sinh: SGK, Tập Atlat địa lí VN
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
1.Ổn định (1 phút): Kiểm tra vệ sinh, sĩ số lớp 8A1....................................................8A2.............................................8A3........................................, 8A5……………………………….., 8A6………………………………
2.Kiểm tra bài cũ ( 5 phút):
- Trình bày giá trị của tài nguyên sinh vật VN?
3. Tiến trình bài học:
Khởi động: Thiên nhiên nước ta rất đa dạng, phức tạp, phân hóa mạnh mẽ trong không gian và trong các hợp phần tự nhiên. Song có thể nêu lên một số t/c chung nổi bật của môi trường tự nhiên nước ta sau đây.

Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung

Hoạt động 1:Tìm hiểu các đặc điểm tự nhiên VN( 30 phút)
* Hình thức tổ chức hoạt động:Hình thức “ bài lên lớp”; cá nhân , cặp
*Phương pháp dạy học : Đàm thoại, diễn giảng, giải quyết vấn đề, pp sử dụng bản đồ, tự học,…
* Kỹ thuật dạy học: KT đặt câu hỏi, KT hợp tác…
Bước 1:
- Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm được thể hiện như thế nào trong các thành phần tự nhiên VN?
- Theo em vùng nào và vào mùa nào tính chất nhiệt đới nóng ẩm bị xáo trộn nhiều nhất?
- HS: khí hậu, thủy văn,….
- GV chuẩn kiến thức:
+ Khí hậu nóng, ẩm, mưa nhiều, chia làm 2 mùa rõ rệt.
+ Thủy văn: SN dày đặc, nhiều nước, chế độ chảy chia 2 mùa, sông mang nhiều phù sa.
+ Đất: Vùng đồi núi đất Feralit đỏ vàng chân núi chiếm ưu thế. Vùng núi đá vôi có nhiều hang động kì thú.
+ Sinh vật: Phong phú, đa dạng phát triển quanh năm. Vành đai thực vật nhiệt đới chiếm ưu thế với nhiều biến thể.
+ Địa hình: Có lớp vỏ phong hóa dày,quá trình bào mòn, xâm thực, phong hóa diễn ra mạnh mẽ.
Bước 2:
- Chứng minh VN là một nước ven biển?
- Tính xem ở nước ta 1 km2 phần đất liền tương ứng với bao nhiêu km2 mặt biển? (1/3)
- Là một nước ven biển VN có thuận lợi gì trong phát triển kinh tế?(PT tổng hợp các ngành KT biển)
Bước 3:
- Tại sao VN là xứ sở của cảnh quan đồi núi?
- Miền núi nước ta có những thuận lợi - khó khăn gì trong phát triển kinh tế - xã hội?

Bước 4:
- Hãy lấy dẫn chứng (từ những bài học trước) chứng minh thiên nhiên nước ta phân hóa đa dạng, phức tạp?
- Hs trả lời, Gv chuẩn xác kiến thức.


Hoạt động 2: Tìm hiểu những thuận lợi và khó khăn của thiên nhiên đối với đời sống và phát triển kinh tế-xã hội ( 5 phút)
* Hình thức tổ chức hoạt động:Hình thức “ bài lên lớp”; cá nhân
*Phương pháp dạy học : Đàm thoại, diễn giảng, giải quyết vấn đề, pp sử dụng bản đồ, tự học,…
* Kỹ thuật dạy học: KT đặt câu hỏi, KT hợp tác…
Bước 1:
TNTN đa dạng tạo những thuận lợi và khó khăn gì đối với sự phát triển kinh tế xã hội nước ta?
Bước 2:
- Hs: giúp nước ta phát triển một nền kinh tế toàn diện
- Gv