dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Địa 9/ tuần 30/ tiết 47 mien phi,tai lieu Địa 9/ tuần 30/ tiết 47 mien phi,bai giang Địa 9/ tuần 30/ tiết 47 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/22/2015 9:53:59 AM
Filesize: 0.07 M
Download count: 12
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Tuần 30 Ngày soạn: 24/03/2015
Tiết 47 Ngày dạy: 28/03/2015I. MỤC TIÊU : Qua bài học, HS cần đạt được:
1. Kiến thức:
- Nhận biết vị trí địa lí, ý nghĩa của nó đối với sự phát triển kinh tế - xã hội
- Nêu được giới hạn, diện tích
- Trình bày được đặc điểm địa hình, khí hậu, thủy văn, đất, thực vật, khoáng sản của tỉnh. Đánh giá được những thuận lợi và khó khăn của tự nhiên đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
2. Kĩ năng:
- Xác định trên bản đồ, lược đồ vị trí địa lí của tỉnh, các đơn vị hành chính huyện, quận.. của tỉnh.
- Phân tích số liệu, biểu đồ, bản đồ, lược đồ để biết đặc điểm tự nhiên của tỉnh.
- Xác lập mối quan hệ giữa tự nhiên và phát triển kinh tế.
3. Thái độ:
- Giáo dục hs lòng yêu thiên nhiên, có ý thức bảo vệ tài nguyên, môi trường địa phương.
4. Định hướng phát triển năng lực:
- Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ, …
- Năng lực chuyên biệt: sử dụng bản đồ; sử dụng hình vẽ, tranh ảnh, mô hình, video, clip…
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1. Chuẩn bị của giáo viên
- Bản đồ tự nhiên , hành chính Việt Nam, Lược đồ tỉnh Lâm đồng.
- Máy chiếu
2.Chuẩn bị của học sinh: sgk, tài liệu sưu tầm về tỉnh Lâm Đồng.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
1.Ổn định (1 phút) : Kiểm tra vệ sinh, sĩ số lớp 9A1………………………………….……..,
9 A2…………………………..................…, 9A3…………..............................………, 9A4..............................................................., 9A5..........................................................,
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Tiến trình bài học:
Khởi động: Các em đã được tìm hiểu xong về các đặc điểm chung, và các vùng kinh tế của Việt Nam. Từ bài học hôm nay các em sẽ đi tìm hiểu về tỉnh Lâm Đồng nằm trên vùng đất Tây Nguyên đầy nắng và gió cao nguyên. Đây cũng là quê hương nơi các em sinh ra và lớn lên. Trong tiết học này các em sẽ tìm hiểu về vị trí, đặc điểm tự nhiên của tỉnh Lâm Đồng.

Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung

Hoạt động 1: Tìm hiểu vị trí, giới hạn lãnh thổ (7 phút)
* Hình thức tổ chức hoạt động:Hình thức “ bài lên lớp”; cá nhân , nhóm
*Phương pháp dạy học : Đàm thoại, diễn giảng, giải quyết vấn đề, pp sử dụng bản đồ, tự học,…
* Kỹ thuật dạy học: KT đặt câu hỏi, KT hợp tác…
Bước 1:
Gv treo bản đồ hành chính VN
- Yêu cầu hs lên xác định ranh giới tỉnh Lâm Đồng? Giáp với các tỉnh nào?
- Nêu ý nghĩa của vị trí địa lí đối với sự phát triển kinh tế - xã hội?
Bước 2:
- Em hãy kể tên các thành phố, huyện trong tỉnh?
- Địa phương em thuộc huyện nào?( HS yếu)
- Gv chuẩn xác kiến thức. Mở rộng:
Tỉnh có Đà Lạt là trung tâm kinh tế, chính trị xã hội của tỉnh, cách trung tâm kinh tế lớn của vùng và khu vực không xa: cách TP HCM 300km, cách Biên Hòa 270km, cách Vũng Tàu 340km, cách cảng biển Nha Trang 210km.
Huyện Đam Rông có diện tích tự nhiên: 89.220 ha
( 860,9km2). Huyện được thành lập tháng 12/2004 trên cơ sở tách 5 xã của huyện Lâm Hà và 3 xã của huyện Lạc Dương.
Hoạt động 2: Tìm hiểu các đặc điểm tự nhiên của tỉnh (30 phút)
* Hình thức tổ chức hoạt động:Hình thức “ bài lên lớp”; cá nhân , nhóm
*Phương pháp dạy học : Đàm thoại, diễn giảng, giải quyết vấn đề, pp sử dụng bản đồ, tự học,…
* Kỹ thuật dạy học: KT đặt câu hỏi, KT hợp tác…
Bước 1:
Gv hướng dẫn hs tìm hiểu các đặc điểm tự nhiên theo sự phân công nhóm đã chuẩn bị trước ở nhà.
Bước 2:
Đại diện học sinh trình bày lần lượt các vấn đề về đặc điểm tự nhiên tỉnh Lâm Đồng, liên hệ với địa phương dựa vào tài liệu đã chuẩn bị.
Bước 3:
Hs nhận xét, bổ sung ý kiến.
v chuẩn xác kiến thức. ( phụ lục)
Nêu kết luận.
I. Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ: