dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Địa 9/ tuần 32/ tiết 48 mien phi,tai lieu Địa 9/ tuần 32/ tiết 48 mien phi,bai giang Địa 9/ tuần 32/ tiết 48 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/5/2015 7:07:21 PM
Filesize: 0.06 M
Download count: 4
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Tuần 32 Ngày soạn: 8/04/2015
Tiết 49 Ngày dạy: 11/04/2015I. MỤC TIÊU :Sau bài học, HS cần đạt được:
1. Kiến thức:
-Trình bày và giải thích được những đặc điểm kinh tế của tỉnh so với cả nước
2. Kĩ năng
- Phân tích số liệu, biểu đồ, bản đồ, lược đồ để biết đặc điểm kinh tế của tỉnh.
- Xác định trên bản đồ (lược đồ) sự phân bố của một số ngành kinh tế quan trọng của tỉnh .
3. Thái độ:
- Giáo dục hs tinh thần xây dựng quê hương, ý thức bảo vệ tài nguyên và môi trường.
4. Định hướng phát triển năng lực:
- Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ, …
- Năng lực chuyên biệt: sử dụng bản đồ; sử dụng hình vẽ, tranh ảnh, mô hình, video, clip…
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1. Chuẩn bị của giáo viên
Tài liệu,giáo án
2. Chuẩn bị của học sinh: tài liệu sưu tầm
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
1. Ổn định (1 phút): Kiểm tra vệ sinh. Sĩ số lớp 9A1……………………………………….……, 9A2…………….…,9A3……………………., 9A4………………………, 9A5…………………….,
2. Kiểm tra bài cũ:
3. Tiến trình bài học::
Khởi động: Ở tiết trước các em đã được tìm hiểu khái quát về vị trí, đặc điểm tự nhiên, dân cư xã hội tỉnh Lâm Đồng, các điều kiện đó tác động tới sự phát triển kinh tế của tỉnh như thế nào…các em sẽ tiếp tục tìm hiểu trong tiết học này

Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung

Hoạt động 1: Tìm hiểu đặc điểm chung nền kinh tế tỉnh Lâm Đồng ( 10 phút)
* Hình thức tổ chức hoạt động:Hình thức “ bài lên lớp”; cá nhân
*Phương pháp dạy học : Đàm thoại, diễn giảng, giải quyết vấn đề, pp sử dụng bản đồ, tự học,…
* Kỹ thuật dạy học: KT đặt câu hỏi, KT hợp tác…
Bước 1
- Em hãy trình bày những suy nghĩ của mình về tình hình phát triển kinh tế trong những năm gần đây ở tỉnh Lâm Đồng?
- Hs trả lời, Gv chuẩn xác kiến thức:
- Quy mô và chất lượng nền kinh tế được nâng lên , một số ngành và lĩnh vực phát triển vượt bậc; kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội được chú trọng đầu tư,
-Hạn chế : khả năng hội nhập, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, doanh nghiệp, sản phẩm thấp; chất lượng, hiệu quả, tính bền vững của nền kinh tế còn hạn chế;
Bước 2:
- Kinh tế ở địa phương em hiện nay có những thay đổi như thế nào?
Bước 3:
- Lâm Đồng có những thế mạnh gì để phát triển kinh tế? Ví dụ?
- Hs trả lời, Gv chuẩn xác kiến thức
( Thế mạnh kinh tế là nông lâm nghiệp và du lịch. Trong đó,nông nghiệp chủ yếu là trồng cây công nghiệp như cà phê, chè, cao su, rau ôn đới và hoa Đà Lạt .Về lâu dài, du lịch là khâu đột phá và là ngành kinh tế mũi nhọn của Lâm Đồng trong cơ cấu kinh tế.
Hoạt động 2:Tìm hiểu về tình hình phát triển và phân bố của ngành Nông nghiệp, công nghiệp (30 phút )
* Hình thức tổ chức hoạt động:Hình thức “ bài lên lớp”; cá nhân , nhóm
*Phương pháp dạy học : Đàm thoại, diễn giảng, giải quyết vấn đề, pp sử dụng bản đồ, tự học,…
* Kỹ thuật dạy học: KT đặt câu hỏi, KT hợp tác…
Bước 1:
- Gv nhắc lại đặc điểm chung nền kinh tế tỉnh Lâm Đồng.
Bước 2:
- Chia lớp làm 4 nhóm thảo luận.
+ Nhóm 1,3: tìm hiểu về ngành nông nghiệp
+ Nhóm 2,4: tìm hiểu ngành công nghiệp
- Nội dung tìm hiểu về tình hình phát triển, phân bố của mỗi ngành, nguyên nhân phát triển của ngành.
Bước 3:
- Hs thảo luận theo tài liệu đã chuẩn bị ở nhà.
- Đại diện từng nhóm trình bày kết quả. Nhóm khác nhận xét, bổ sung (nếu có). Gv chuẩn xác kiến thức.
- Ở địa phương em chủ yếu hoạt động ngành kinh tế nào? ( Nông nghiệp? Công nghiệp? )
- Tại sao người dân lại chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực sản xuất đó?
- HS trả lời.Hs khác bổ sung.
- Gv bổ sung kiến thức.