dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Địa tuần 31/ tiết 48 mien phi,tai lieu Địa tuần 31/ tiết 48 mien phi,bai giang Địa tuần 31/ tiết 48 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 3/29/2015 8:41:04 PM
Filesize: 0.07 M
Download count: 7
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Tuần 31 Ngày soạn: 31/03/2015
Tiết 48 Ngày dạy: 4/04/2015


I. MỤC TIÊU: Qua bài học, HS cần đạt được:
1. Kiến thức:
- Trình bày được đặc điểm dân cư: số dân, sự gia tăng dân số, cơ cấu dân số, phân bố dân cư
- Đánh giá được những thuận lợi và khó khăn của dân cư và lao động đối với sự phát triển kinh tế - xã hội
- Trình bày và giải thích những đặc điểm kinh tế của tỉnh so với cả nước.
2. Kĩ năng:
- Thu thập, tổng hợp tài liệu.
- Phân tích số liệu, biểu đồ, bản đồ, lược đồ để biết đặc điểm dân cư của tỉnh.
3. Thái độ:
- Giáo dục hs ý thức về vấn đề dân số, tầm quan trọng của việc học để phát triển kinh tế địa phương.
4. Định hướng phát triển năng lực:
- Năng lực chung: Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác, năng lực sử dụng ngôn ngữ, …
- Năng lực chuyên biệt: sử dụng bản đồ; sử dụng hình vẽ, tranh ảnh, mô hình, video, clip…
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1. Chuẩn bị của giáo viên
Bản đồ phân bố dân cư Lâm Đồng, Tài liệu tham khảo
2. Chuẩn bị của học sinh: Tài liệu sưu tầm
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
1. Ổn định: (1 phút) Kiểm tra vệ sinh, sĩ số lớp 9A1……………………………………………….., 9A2……………………………, 9A3…………………....................., 9A4............................................., 9A5............................................, 9A6..................................................
2. Kiểm tra bài cũ (5 phút): Nhắc lại đặc điểm tự nhiên tỉnh Lâm Đồng?
3.Tiến trình bài học:
Khởi động: Các em đã tìm hiểu về đặc điểm tự nhiên của tỉnh, điều đó ảnh hưởng như thế nào tới đặc điểm dân cư – xã hội của tỉnh, các em cùng tìm hiểu trong tiết học này.
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung

Hoạt động 1:Tìm hiểu đặc điểm dân cư và tác động của chúng đối với phát triển kinh tế xã hội tỉnh Lâm Đồng ( 20 phút)
* Hình thức tổ chức hoạt động:Hình thức “ bài lên lớp”; cá nhân
*Phương pháp dạy học : Đàm thoại, diễn giảng, giải quyết vấn đề, pp sử dụng bản đồ, tự học,…
* Kỹ thuật dạy học: KT đặt câu hỏi, KT hợp tác…
Bước 1:
- Dựa vào tài liệu đã sưu tầm em hãy cho biết dân số Lâm Đồng là bao nhiêu? Tỉ lệ gia tăng tự nhiên?
- Nguyên nhân gia tăng dân số ở Lâm Đồng? Liên hệ địa phương?
- Hs trả lời, GV chuẩn xác kiến thức.
- Sự gia tăng dân số ảnh hưởng như thế nào tới đời sống và sản xuất?
+ Tạo nguồn lao động dồi dào
+ Xã hội không đáp ứng đủ nhu cầu của nhân dân.Thiếu nhà cửa, đất đai, ô nhiễm môi trường, tệ nạn xã hội,...
- Em sẽ làm gì để góp phần vào vấn đề giảm tỉ lệ sinh tự nhiên ở địa phương em?
Bước 2:
- GV giới thiệu về kết cấu dân số của tỉnh.
- Kết cấu dân số theo độ tuổi và theo lao động ảnh hưởng như thế nào tới phát triển kinh tế và xã hội?
( có lực lượng lao động dồi dào, số trẻ em cao đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết về giáo dục, đời sống,tỉ lệ sống phụ thuộc cao...)
- HS trả lời, Gv chuẩn xác kiến thức.
Bước 3:
- Em có nhận xét gì về sự phân bố dân cư tỉnh Lâm Đồng? Điều đó ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển kinh tế xã hội tỉnh? Liên hệ địa phương?
- HS trả lời.Gv chuẩn xác kiến thức. Bổ sung :
Huyện Đam Rông:
+ dân số 43.156 người (2013)
+ Mật độ: 43 người / km2- mật độ thấp nhất tỉnh.
Toàn huyện có hơn 14 dân tộc, đồng bào dân tộc thiểu số cao 75 %.
Dân cư của huyện sinh sống chủ yếu dọc theo Quốc lộ 28 nối từ Lâm Đồng sang Đắc Lắc và tỉnh lộ 725. Toàn huyện hình thành 03 khu vực dân cư gồm: khu vực 03 xã Đầm Ròn, khu vực các xã Phi Liêng và Đạ Knàng, khu vực các xã Đạ Rsal, Liêng Srônh, Rô Men.
Hoạt động 2: Tình hình phát triển văn hóa, giáo dục, y tế (15 phút)
* Hình thức tổ chức hoạt động:Hình thức “ bài lên lớp”; cá nhân , cặp
*Phương pháp dạy học : Đàm thoại, diễn giảng, giải quyết vấn