dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Điểm lớp 6A1 Tháng 3/2015 mien phi,tai lieu Điểm lớp 6A1 Tháng 3/2015 mien phi,bai giang Điểm lớp 6A1 Tháng 3/2015 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/6/2015 11:19:51 AM
Filesize: 0.03 M
Download count: 4
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
TỔNG HỢP ĐIỂM THÁNG 3/2015
LỚP: 6A1
STT HỌ VÀ TÊN Điểm Tổng điểm Xếp thứ
Toán Văn Anh
1 Phạm Hải Anh 7 8 8.5 23.5 7
2 Bùi Ngọc Anh 5 6 7 18.0 20
3 Hoàng Thị Ngọc Anh 7 5 6 18.0 20
4 Hoàng Văn Bắc 6 5 8.5 19.5 14
5 Vũ Trần Huyền Chi 6 9 9 24.0 4
6 Hoàng Quỳnh Chi 6 9 8 23.0 9
7 Đào Thanh Dung 7 9 9 25.0 2
8 Hoàng Thùy Dương 6 9 15.0 26
9 Trần Hồng Đức 5 5 6 16.0 24
10 Lương Thị Ngọc Hà 5 5 5.5 15.5 25
11 Nguyễn Mạnh Hải 5 4 5 14.0 28
12 Phạm Lê Hoa 4 6 8.5 18.5 18
13 Nguyễn Thị Minh Hoài 7 9 9.5 25.5 1
14 Nguyễn Việt Hoàng 4 5 8.5 17.5 23
15 Trần Quang Huy 6 6 8 20.0 11
16 Nguyễn Hoàng Lan 4 8 7.5 19.5 14
17 Lưu Thành Minh 5 6 7.5 18.5 18
18 Hà Đặng Nam 7 8 9 24.0 4
19 Trần Bảo Ngọc 4 8 7.5 19.5 14
20 Nguyễn Minh Nguyệt 6 7 7 20.0 11
21 Nguyễn Hồng Nhung 3 6 6 15.0 26
22 Nguyễn Hồng Sơn 4 5 9 18.0 20
23 Nguyễn Phương Thảo 7 7 7 21.0 10
24 Nguyễn Xuân Thịnh 6 7 6.5 19.5 14
25 Lê Mạnh Tường 8 7 10 25.0 2
26 Nguyễn Đức Vũ 5 7 8 20.0 11
27 Nguyễn Anh Tú 7 7 9.5 23.5 7
28 Hoàng Lan Hương 8.5 8 7.5 24.0 4