dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Điểm lớp 6A2 - Tháng 3/2015 mien phi,tai lieu Điểm lớp 6A2 - Tháng 3/2015 mien phi,bai giang Điểm lớp 6A2 - Tháng 3/2015 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/6/2015 11:20:24 AM
Filesize: 0.03 M
Download count: 2
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
TỔNG HỢP ĐIỂM THÁNG 3/2015
LỚP: 6A2
STT HỌ VÀ TÊN Điểm Tổng điểm Xếp thứ
Toán Văn Anh
1 Nguyễn Mai Anh 5 8 7 20.0 9
2 Hoàng Phương Anh 5 7 6 18.0 18
3 Nguyễn Tùng Chi 4 6 7 17.0 21
4 Quách Thị Thanh Dung 7.5 8 9 24.5 1
5 Phùng Lê Hạnh Duyên 4 7 5.5 16.5 23
6 Trần Mỹ Duyên 4 7 8 19.0 12
7 Lê Tùng Dương 5 9 7 21.0 7
8 Nguyễn Phương Giang 6 10 8.5 24.5 1
9 Nguyễn Thị Minh Huệ 2 6 5 13.0 27
10 Đặng Quang Huy 5 7 9 21.0 7
11 Mùi Hạ Linh 6 8 8 22.0 4
12 Trần Nguyễn Khánh Linh 5 6 8 19.0 12
13 Trần Nguyễn Vân Linh 5 6 7 18.0 18
14 Hoàng Đức Long 7 5 9.5 21.5 6
15 Nguyễn Thành Long 6 9 9 24.0 3
16 Phạm Quỳnh Mai 6 4 8.5 18.5 17
17 Tạ Tuấn Minh 3 6 5 14.0 26
18 Nguyễn Quỳnh Ngọc 5 8 6 19.0 12
19 Lê Tâm Nhi 5 7 10 22.0 4
20 Nguyễn Hồng Nhung 3 8 8 19.0 12
21 Đậu Minh Quang 5 6 5 16.0 24
22 Ngô Thái Sơn 4 8 8 20.0 9
23 Lường Phương Thảo 4 8 7 19.0 12
24 Giang Thị Thủy 3 9 5.5 17.5 20
25 Phạm Trần Anh Thư 5 5 7 17.0 21
26 Lương Nguyễn Mạnh Tuấn 6 6 7.5 19.5 11
27 Cao Thùy Dương 4 4 6.5 14.5 25
28 Trần Khánh Hòa 7 7.0 28