dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Điểm lớp 6A3 - Tháng 3/2015 mien phi,tai lieu Điểm lớp 6A3 - Tháng 3/2015 mien phi,bai giang Điểm lớp 6A3 - Tháng 3/2015 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 4/6/2015 11:20:50 AM
Filesize: 0.03 M
Download count: 1
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
TỔNG HỢP ĐIỂM THÁNG 3/2015
LỚP: 6A3
STT HỌ VÀ TÊN Điểm Tổng điểm Xếp thứ
Toán Văn Anh
1 Cáp Tường An 6 6 4.5 16.5 11
2 Dương Thị Minh Anh 3.5 6 4 13.5 21
3 Lê Quỳnh Anh 5 9 4.5 18.5 8
4 Lê Thị Vân Anh 4 6 6.5 16.5 11
5 Nguyễn Ngọc Ánh 4 5 9 18.0 9
6 Cù Thị Ngọc Ánh 5.5 7 3 15.5 13
7 Đỗ Cao Bách 4.5 6 4.5 15.0 14
8 Lê Đức Bình 6 6 5 17.0 10
9 Thái Linh Chi 7 7 8 22.0 3
10 Đào Phú Tùng Dương 3 5 4 12.0 25
11 Lê Đức Hải 8 6 9 23.0 2
12 Nguyễn Viết Hoàng 5 4 4.5 13.5 21
13 Nguyễn Quốc Huy 5.5 7 7 19.5 7
14 Phạm Thị Khánh Huyền 3.5 6 4.5 14.0 17
15 Hoàng Mai Huyền 6.5 7 7.5 21.0 4
16 Nguyễn Diệu Linh 4.5 5 5 14.5 16
17 Nguyễn Khánh Linh 5 7 8.5 20.5 5
18 Đậu Phương Nam 4 3 3.5 10.5 26
19 Ngô Tiến Nghĩa 5 5 2.5 12.5 23
20 Phạm Văn Nghĩa 4 4 7 15.0 14
21 Hoàng Bảo Ngọc 5 5 4 14.0 17
22 Trần Thanh Nhàn 5 7.5 12.5 23
23 Nguyễn Thị Hồng Nhung 6 4 4 14.0 17
24 Vũ Hồng Nhung 8 6 6 20.0 6
25 Trần Thị Thanh Hải 4 4 6 14.0 17
26 Dương Thu Trang 9 7 8.5 24.5 1